Impostos a Andorra: tipus i taxes

Si bé Andorra ja no és un paradís fiscal, tiene unos impuestos mucho más bajos que los países de su alrededor y la media europea: una de las fiscalidades más bajas del mundo. Sus tributos son homologables con los de cualquier país europeo, pero con unos tipos aplicables sustancialmente más bajos y atractivos.

Avantatges dels tipus andorrans

0 %
Impost sobre la renda personal

Amb un tipus màxim de l'10%, el IRPF andorrà es uno de los más bajos de Europa. Aplicado sobre las rentas del trabajo, existe además un mínim exempt de 24.000 € i una bonificació de el 5% per a les rendes entre 24.000 € i 40.000 €.

0 %
Impost sobre societats

L'atractiu tipus general de l'10% de Impuesto de sociedades en Andorra lo es mucho más al tener en cuenta reducciones por nuevos negocios, regímenes especiales sobre la base de tributación y exempcions per evitar la doble imposició.

0 %
Impost sobre societats

Famoso y denominado como IGI, el impuesto indirecto andorrano destaca especialmente por su simplicitat i facilitat en la liquidació per part dels oferents. El tipus general és de l' 4.5%, Tot i que té també tipus de el 0%, 1%, 2.5% i 9.5%.

Comparació amb altres països

Impostos sobre Societats

0 %
Andorra
0 %
Espanya
0 %
França
0 %
Portugal
0 %
Alemanya
0 %
Regne Unit

Impostos sobre la renda personal màxim

0 %
Andorra
0 %
Espanya
0 %
França
0 %
Portugal
0 %
Alemanya
0 %
Regne Unit

Impostos sobre el consum

0 %
Andorra
0 %
Espanya
0 %
França
0 %
Portugal
0 %
Alemanya
0 %
Regne Unit

Altres impostos i taxes

Impostos municipals o parroquials (Comuns)

 • L'impost tradicional de «foc i lloc» (foc i lloc). 
 • L'impost sobre la propietat immobiliària.
 • L'impost sobre els rendiments arrendataris.
 • L'impost de radicació o ubicació d'activitats comercials, empresarials i professionals.
 • L'impost sobre la construcció.
Cal destacar que els municipis o Comuns tenen la potestat de crear la seva regulació i la seva tributació local, amb la qual cosa els tributs i la seva càrrega varien segons el municipi pres en consideració.
impostos municipals, de parròquia o dels Comuns

Impostos indirectes

 • Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP)
 • Impost sobre la prestació de serveis d'assegurança
 • Impostos especials

Impostos directes

 • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (PLV)
 • Impost sobre la renda dels no residents fiscals (IRNR)
 • Fiscalitat dels rendiments de l'estalvi
 • Impost sobre activitats de joc d'atzar
impostos directes i indirectes

Taxes

 • Taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques
 • Taxa sobre el la Tinença de Vehicles
 • Taxes en matèria d'immigració
 • Taxes judicials
 • Taxes de l'Oficina de Marques Preus públics
 • Taxa sol·licituds de treball
 • Taxa salut animal i seguretat alimentària
 • Taxa sobre el consum (duana)
 • Tarifa exterior comuna (duana)
Costos i taxes, duana

Pot últim cal destacar que tot i l'existència d'aquests impostos i taxes, la majoria són d'un import anual o efectiu fix o impostos que substitueixen els tres grans anteriorment nomenats. A la fin prenent tots els tributs i com a resum, a Andorra es paga un tipus efectiu directe sobre qualsevol renda menor a l'10%, La tributació sobre el consum solen ser baixa (i per tant també ho és el cost de vida) i els impostos de manteniment municipals i estatals fixos suposen un import de tan sols uns 500-1000 € anuals.

Vol saber més?

Impost general indirecte o IVA a Andorra

IVA en Andorra: el impuesto indirecto (IGI)

Als impostos indirectes se'ls sol cridar indolors bàsicament per estar dividits els imports en múltiples pagaments petits (cada vegada que consumim) i per acabar aquests pagaments dissolts en el sistema de preus, tenint la percepció que realment el cost del producte és la suma total. La veritat és que si bé són

Llegir Més >>
Impost de societats (IS) a Andorra el 2020

Impuesto de sociedades en Andorra (IS)

Com ja vam comentar en el nostre article sobre els impostos a Andorra i en el d'obrir una empresa al país, un dels tributs més recents és el que grava els beneficis de les societats, ja que fins a 2011 no existia (es va aprovar el 29 de desembre de 2010, Llei 95/2010) i fins al 2012 no

Llegir Més >>
IRPF, l'impost de la renda a Andorra

IRPF, l'impost de la renda a Andorra

Un dels impostos més importants d'Andorra és l'IRPF. Amb un tipus efectiu que mai supera el 10%, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques andorrà destaca per ser un dels més baixos d'Europa tot i que manté el principi de progressivitat com els altres països. en aquest

Llegir Més >>

Preguntes freqüents

❓¿Cuáles són els impostos més importants d'Andorra?

El IGI com a impost indirecte sobre el consum (similar a l'IVA), l'IRPF sobre la renda de les persones físiques i l'impost de societats que grava els beneficis de les empreses i corporacions. Llegir més.

❓¿Qué percentatge d'impostos s'aplica a Andorra?

L'IRPF i l'Impost de Societats tenen un tipus general de l'10% i el IGI (IVA) sobre béns i serveis és de l'4.5% de el preu del producte, encara que existeixen diferents exempcions, reduccions i bonificacions.

❓¿Tiene Andorra un impost d'IRPF per trams?

Tot i el tipus general de l'10% hi ha un mínim personal de 24.000 € de renda exempta de pagament d'IRPF i 16.000 € més amb una bonificació de l'50% (tipus efectiu de l'5%), com vam comentar aquí.

❓¿Hay altres impostos al Principat?

Sí, hi ha altres impostos estatals i tributs municipals que depenen de cada parròquia, encara que solen ser d'un import fix i assequible que mai sol superar els 1000 € anuals.