Obrir una empresa a Andorra

Per què obrir una empresa a Andorra?

Baixa tributació

Els impostos totals màxims pagats a Andorra mai solen arribar a el 10% de la renda, independentment de la seva tipologia i origen

Connexió

Amb una cobertura de fibra òptica de l'100% i mòbil de l'98%, i una futura habilitació de dos aeroports i un heliport

Ubicació

Situada als Pirineus entre França i Espanya, Andorra està pròxima a tot Europa, i especialment a prop de Barcelona i Tolouse

Convenis

El Principat compta amb acords bilaterals amb multitud de països, destacant entre ells els 8 convenis de doble imposició (CDI)

Baixes cotitzacions

Seguretat social competent, fiable i solvent, i un dels millors sistemes sanitaris d'el món

Avantatges fiscals de crear una empresa a Andorra

 • 10% de Impost de Societats, Amb possibilitat de tenir una bonificació de l'80% (taxa de el 2%)
 • Alguns holdings exempts de pagar impostos de societats (veure serveis)
 • Cotitzacions socials per a empleats de l'15.5%
 • IVA, anomenat IGI, de l'4,5% només
 • Taxes i costos anuals per mantenir la societat menors a 800 € per a empreses corrents

Procés per constituir la societat

1. Sol·licitud de denominació social

Demanarem a el Govern d'Andorra el nom que tindrà la societat a constituir, i se sol·licita l'autorització d'inversió estrangera

3. Compte bancari i capital social

Es tracta d'obrir un compte bancari d'empresa en constitució després de l'compliance i el KYC i dipositar-hi el capital social.

5. Inscripció en Registre de Societats

El notari disposa de 20 dies per a inscriure l'empresa després de la signatura i constitució

7. NRT i Registre de Comerç i Indústria

Presentem la sol·licitud de Comerç per poder exercir l'activitat comercial, i obtenim el NRT

2. Sol·licitud d'inversió estrangera

Es sol·licita a el govern andorrà l'autorització d'inversió estrangera quan el / els clients tinguin una participació superior a l'10% de l'capital social.

4. Escriptura pública i signatura davant notari

Redacció de l'escriptura pública de l'empresa i procés de constitució davant notari

6. Dipòsit en el AFA

Dipositem els 15.000 € de fiança en l'organització corresponent i obtenim el permís de residència per compte propi

8. Inscripció a la CASS i altres tràmits

Finalment donem d'alta l'empresa (i persones) en la seguretat social andorrana i realitzem tràmits específics de cada societat

A punt, la seva empresa ja opera amb total normalitat

Formes jurídiques de les societats a Andorra

 • Capital social mínim de 3.000 €
 • Petites i mitjanes empreses
 • Capital social mínim de 60.000 €
 •  Grans plataformes i companyies

Requisits de Comerç

 • Nom comercial
 • Local de mínim 20m2
 • Instal·lació elèctrica
 • Instal·lació i manteniment d'extintors

Documentació necessària

 • Antecedents penals i passaport vigent
 • Pla d'empresa i estratègia d'inversió
 • (*) Per al pla d'empresa i l'estratègia proporcionem tota l'ajuda necessària per compliance

Requisits per mantenir el negoci i substància

 • Domicili social a Andorra
 • Administrador o empleat resident.
 • Preparar declaracions fiscals trimestrals i anuals 
 • Pagar les taxes municipals (800 € a l'any aprox.)
 • Activitat real amb operacions i transaccions
 • A l'mínim un empleat a l'oficina (o local) físic
 • Gestionar operacions i decisions des d'Andorra
 • Local comercial: despatx, habitatge, oficines, etc. (Des de 400 € a l'mes aprox.)

Factor de substància en negocis internacionals

 • Oficina física i registrada (no només adreça postal)
 • Reunions administratives dins de Principat
 • Inici compte bancari actiu a Andorra
 • Gestió de comptabilitat i comptes al país
 • Despeses habituals de funcionament a Andorra
Obrir una empresa a Andorra, requisits,

Què és això de la substància econòmica?

El 2013, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD) buscava combatre les pràctiques d'elusió fiscal a nivell internacional. Concretament reduir si no eliminar la Erosió de la base imposable i trasllat de beneficis o BEPS per les sigles en anglès. Amb aquest terme que designa les estratègies de planificació fiscal utilitzades per les empreses multinacionals per aprofitar-se de les discrepàncies, llacunes, mecanismes no desitjats i inconsistències dels sistemes fiscals nacionals i traslladar els seus beneficis a països d'escassa o nul·la tributació.

Per a això van llançar el projecte BEPS a nivell internacional i un informe amb 15 accions a prendre per combatre aquest problema, buscant reduir així evitar el frau fiscal. Doncs bé, una de les mesures d'aquest projecte és precisament «millorar la coherència dels estàndards impositius internacionals, reforçar la seva focalització en la substància econòmica i garantir un entorn fiscal de més transparència», convertint-se així en un requisit el concepte de substància per operar un negoci internacional.

Temps i costos aproximats

Costos i taxes: 2.000-2.500 € aprox.

Honoraris: des aprox. 4.000 €, a consultar.

Temps estimat: entre 2 i 3 mesos

Preguntes freqüents

❓¿Cuánto cuesta en dinero y tiempo montar una empresa en Andorra?

Aunque por supuesto depende del negocio concreto, abrir una empresa en Andorra suele costar unos 4.000€ de honorarios + 2.600€ de tasas y costes + el capital social (3.000€ o 60.000€ mínimo).

❓¿Es posible crear una empresa en Andorra y residir en España?

Es totalmente viable y legal. La empresa pagaría impuestos en Andorra, y el empresario estaría sujeto a a la normativa española al mantener su residencia fiscal en España, sin beneficiarse de las ventajas fiscales andorranas.

❓¿Cuánto tributa una sociedad en Andorra?

En general, 10% sobre los beneficios netos y aproximadamente <1.000€ anuales de mantenimiento. Los dividendos extraídos, además, están exentos de IRPF andorrano.

❓¿Qué requisitos hay para negocios internacionales?

De manera general, demostrar que se ejerce la principal actividad: principal cuenta bancaria, gestión de contabilidad, reuniones administrativas, oficinas registradas, etc.