Avantatges de viure a Andorra: per què crear una empresa

Característiques més importants, beneficis i estil de vida d'Principat.

Les avantatges d'Andorra que la fan un país únic i elogiable són moltes i diverses. Aquest micro estat posseeix unes qualitats que poden fer-ho el millor per a la seva situació, cultura i context. Per europeus, especialment francesos, espanyols i portuguesos, tant la jurisdicció en si com l'estil i estil de vida d'Andorra en conjunt poden fer que aquesta l'opció preferent quan es busca canviar de país de residència.

Índex de contingut

L'avantatge d'Andorra més famosa i reconeguda per tots és el seu marc de tributació. Des de l'obertura internacional de Principat, la fiscalitat destaca per impostos homologats semblants als dels seus veïns europeus però amb tipus substancialment més baixos. És per això que abordarem primer aquesta qüestió: el sistema fiscal de el Principat

Fiscalitat

Per fer-nos una primera idea bàsica, és força útil comparar els tipus generals dels impostos més rellevants aplicats sobre Andorra i Espanya. És a dir: contrastar a grans trets quins impostos o càrrega fiscal suportaria un determinat ens jurídic a l'actuar d'una manera equivalent en tots dos països.

Comparació fàcil de fiscalitat

Andorra

Impost sobre societats
IS 10%
Impost sobre renda de la feina (tram mín.)
IRPF 0%
Impost sobre renda de la feina (tram màx.)
IRPF 10%
Impost sobre renda de capital (màx.)
IRPF 0%
Impost indirecte general (sobre consum)
Ibi 4.5%
Cotitzacions socials per a les empreses
Cas 15.5%

Espanya

Impost sobre societats
IS 25%
Impost sobre renda de la feina (tram mín.)
IRPF 19%
Impost sobre renda de la feina (tram màx.)
IRPF 45%
Impost sobre renda de capital (màx.)
IRPF 23%
Impost indirecte general (sobre consum)
IVA 21%
Cotitzacions socials per a les empreses
SS 28%

Com veiem la diferència és molt notable. Tot seguit passarem a enumerar els detalls i avantatges més importants de cada impost d'Andorra i la seva situació fiscal. Entrem més en detall en la nostra pàgina publicada sobre els impostos a Andorra.

Resum dels impostos més importants

Impost de Societats (sobre empreses)

 • El tipus general és de l10%
 • En certes condicions pot ser de l2%
 • Durant els tres primers anys i si la facturació és menor de 100.000 €:
  • Els primers 50.000 € tributen al 5%
  • La resta tributa a l10% 
 • Alguns holdings exempts d'obligació fiscal sobre l'impost de societats

Impost General INDIRECTE (IVA espanyol)

 • El tipus general és de l4.5%
 • Existeixen els tipus reduït i superreduït del 0% i dl1% per a productes de necessitat
 • Aplica un tipus especial de l2.5% sobre certs serveis, essencialment culturals
 • Tipus fiscal incrementat de l9.5% per a serveis bancaris i financers

Impost sobre persones físiques (IRPF espanyol)

 • El tipus màxim és de l10%
 • És un impost per trams, resultant:
  • De 0 a 24.000 € s'aplica el 0%
  • De 24.000 € a 40.000 € el tipus és del 5%
  • La renda a partir dels primers 40.000 € tributa a l10%
 •  Els dividends d'empreses andorranes no tributen mai (0%)

Cotitzacions socials Cas (Seguretat Social)

 • Per compte deliri s'abona un 22% de salari:
  •  15.5% a càrrec de l'empresa
  • 6.5% per part de l'empleat
 •  Per compte propi també s'aplica un 22% sobre la base de cotització, PERÒ:
  • La base mínima de cotització és de 2.041 €, resultant en una cotització mínima de 450 €
  • Hi ha reduccions de la Cas sota certs requisits

Pel que fa als impostos parroquials i municipals a Andorra, solen ser aplicats a les persones físiques i jurídiques, i no solen sobrepassar els 800-1000 € anuals per a empreses i 75 € per a persones físiques.

Seguretat física i jurídica, estabilitat

andorra avantatges fiscal insiders

Seguretat física

Andorra és un país molt segur i així ho acrediten les organitzacions internacionals. Entre les seves causes podem destacar la seva demografia amb múltiples nacionalitats i llengües parlades i la seva peculiar orografia. Per exemple un dels avantatges és la baixa incidència de la criminalitat al Principat.

L'Oficina sobre Drogues i Criminalitat de les Nacions Unides publica anualment La Unitat Nacions Crema Tren Sorbet, Una estadística sobre criminalitat mundial i situa Andorra en 153,9 persones condemnades per crims per cada 100.000 habitants, Una de les més baixes de l'món. També baixa comparada amb els països veïns, que solen estar entre 500-1.000 crims o un altre micro estat, Mònaco, que frega els 2.000.

Això casa també amb les dades del Banc Mundial, en què el Principat d'Andorra ocupa el 5è lloc en el rànquing mundial com un dels països més segurs segons la estabilitat política i la baixa criminalitat. Perquè ens fem una idea, Espanya es troba en el lloc 31, amb Barcelona considerada una de les ciutats més insegures d'Europa. Això és més rellevant encara si tenim en compte que per aquest país passen 8 milions de turistes a l'any.

Seguretat jurídica

Pel que fa a la seguretat jurídica, està garantida pel seu ordenament jurídic i les seves institucions. La seguretat jurídica és un principi reconegut i protegit per la Constitució andorrana (1993), sent un avantatge essencial de la seva estructura democràtica. Això ha permès el gran desenvolupament del Principat des de l'any 1950 fins al dia avui, i ha facilitat la inversió a Andorra tant andorrana com internacional.

Amb les noves reformes, s'ha reforçat la seguretat jurídica de les inversions internacionals al Principat d'Andorra amb l'adopció don nou marc fiscal, la liberalització de la inversió estrangera i la negociació de convenis de no doble imposició.

Estabilitat i ubicació

Finalment cal esmentar la estabilitat de país, que històricament ha mantingut la seva neutralitat davant els diversos conflictes bèl·lics que han patit els països veïns. Sent un estat internacional reconegut com a tal, té seu a l'ONU i representació en nombrosos organismes internacionals.

Salut i medi ambient

La sanitat a Andorra o Cas

A causa de l'elevada renda per càpita, la poca massificació de país, i la gran participació de treballadors que cotitzen a la seguretat social, la Cas és un sistema molt eficient i una de les principals avantatges de viure a Andorra. Aquest és un sistema sofisticat i competent. Encara que hi ha especialitats a les quals no hi ha accés al mateix país, la Cas té establerts convenis amb els serveis de seguretat social d'Espanya i França per a tal efecte.

Carles Álvarez-Marfany, exministre de Salut.

Els tres elements bàsics del nostre sistema de salut són la coresponsabilitat, perquè els ciutadans paguen directament una part dels tractaments, la solidaritat, perquè les persones que no poden fer front al copagament no queden excloses del sistema, i la lliure elecció de metge, perquè els pacients poden triar quin metge els tractarà.

Si parlem de salut a Andorra, la primera de l'avantatge que hem d'esmentar és el sistema sanitari andorrà, que li ha valgut el primer lloc en el rànquing mundial don informe de la revista de medicina T'he Pensat, Com a millor sistema del món. Però com funciona aquest sistema?

El sistema andorrà està integrat a la Seguretat social andorrana o Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). A aquest sistema poden adherir com convencionals tots els professionals que ofereixen serveis subvencionats per la Cas, com en un sistema de xec en el qual l'Estat està obligat a finançar els serveis sanitaris, però és l'usuari el que tria qui, on i com els obté. 

Això òbviament dóna llibertat de metge a ciutadà i permet que hi hagi competència en els serveis, fomentant la qualitat i el mèrit.

El segon principi és el de l copagament. El funcionament d'aquest copagament és el següent:

 • Primer l'usuari donat d'alta paga el cost íntegre dels serveis convencionals per la Cas
 • Al cap don temps (hores o dies) la Cas retorna a ciutadà el percentatge de copagament corresponent
 • Hi assegurances privades de compensació per cobrir el percentatge de copagament suportat

Sent les quantitats subvencionades (el que retorna la Cas) les següents:

 • El 75% de les despeses derivades de consultes a especialistes o medicaments.
 • El 90% quan les despeses corresponen a ingressos hospitalaris o cirurgies.
Finalment, La Cas també s'ocupa de finançar el 100% de tractament a aquelles persones que demostrin que no poden fer front al deute, com a persones sense recursos o en situació d'exclusió social, enllaçant així amb el tercer principi: la solidaritat. També hi ha assegurances privats complementaris molt assequibles que cobreixen l'import no subvencionat de la CASS, evitant el copagament. Per a més informació, com sobre els convenis en especialitats, el metge referent, etc visiti nostre article sobre la sanitat andorrana.
 

Indicadors de salut

Una manera de valorar la salut dono país és donant una ullada als seus indicadors per a tal fi. En esperança de vida, per exemple, Andorra fa molts anys (que ...) dins el top ten, baixant i pujant llocs segons rànquings, anys i metodologia. Així tenim, per exemple, que el 2017 segons l'OMS ocupava el cinquè lloc, per sobre d'Espanya, que segons l'Oficina de Cens dels Estats Units és la millor de món o la seva cessament de suport per part de l'OMS per tenir menys de 250.000 habitants. En qualsevol cas, la esperança de vida a Andorra sempre ha superat amb escreix els 80 anys, arribant fins a gairebé 84 algunes vegades.

Un altre indicador interessant és l'Índex de Desenvolupament Humà (Idò), elaborat pel PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament). Segons la mateixa ONU, el 2016 Andorra obtenia una qualificació de 0858, una de les més altes de món.

Medi ambient a Andorra

Sobre medi ambient podríem destacar moltes coses, tal com expliquem en nostre article dedicat al medi ambient a Andorra. Des del projecte Escola Verda, els convenis internacionals i les vies verdes fina gestió de residus, recuperació de la fauna o la central de cogeneració. Però quedem-nos amb algunes dades dels Indicadors ambientals de l2018 que el Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat elabora cada any:

 • Més don 84% de les aigües superficials és de qualitat excel·lent o bona
 • El 20% de l'energia elèctrica que demanda Andorra es genera només a la central hidroelèctrica dEngolasters
 • La qualitat de l'iri va ser excel·lent o bona el 91% del temps de l'any
 • La qualitat acústica va ser excel·lent o bona el 84% del temps
 • Resultats de reciclatge obtengut don 50,4% gràcies a la recollida selectiva
 • Més del 90% de la superfície d'Andorra és terreny forestal
 • A més, sempre sol estar al top ten en el rànquing de l'OMS sobre pol·lució en l'iri d'Europa 

Economia

Per descriure l'economia d'Andorra ens basarem en una publicació de la cambra de comerç anomenada Andorra en Xifres (Andorra en xifres) que publica la Cambra de Comerç i realitza el Departament d'Estadística de país. Concretament el de 2018 (últim).

Sent ràpids en el bàsic, Andorra té una població dons 75.000-80.000 habitants i una densitat de població de 160 hab. / km. Estan registrades unes 9.000 empreses i establiments i més de 200 allotjaments turístics.

El país té una renda per càpita doncs 36.000 € anuals i 36.000 assalariats amb un salari mitjà de 2100-2200 € al mes. Un dels avantatges econòmiques més clares és que l'atur amb prou feines és d1,5-2,5% de la població activa. El deute públic és de menys de l40% respecte a PIB i es redueix i millora en ràting cada any. Això què vol dir?

Bé, igual que anteriorment, una manera fàcil d'entendre aquestes dades és comparant amb Espanya, el país veí. Espanya té una renda per càpita doncs 26.000 € anuals, un salari mitjà també doncs 2.200 € al mes, un atur de l15-20% i un deute públic del 100% de PIB, empitjorant progressivament cada any.

Andorra, país de serveis

Les característiques de clima i geografia andorrana, al costat del fet que no disposa de matèries primeres ni fonts energètiques, han impulsat l'especialització d'Andorra cap a les activitats terciàries, En concret el sector serveis. Dins d'aquest, cal destacar el comerç (27,4% dels treballadors del sector i el 28,6% dels negocis), i l'hoteleria amb el 14,7% i el 12,4%, respectivament. Altres són l'Administració pública (13,5%) i activitats immobiliàries, de lloguer i servei empresarial (14,3%).

Això està en clara consonància amb les dades de l turisme de país, que és la seva font principal d'ingressos. Andorra sol rebre al voltant de 8 milions de persones cada any. Dalls uns tres milions o 35% són turistes (Passen com a mínim una nit al país i uns cinc o El 65% són visitants (No s'allotgen al país). La gran majoria dalls són espanyols o francesos.

L'activitat més gran turística de país és, òbviament, el esquí. Andorra disposa de tres companyies dedicades als esports de neu: ; Grandvalira, Vallnord i Naturlàndia, que cobreixen la totalitat de les activitats, amb 318 km de pistes i més de 3.075 hectàrees de zones esquiables, tenint el rècord de més telecadires mecànics per metre quadrat de món, amb capacitat de 160.000 persones per hora.

Fora dels esports d'hivern, Andorra té moltes més ofertes de serveis:

 • Caldea amb els seus únics pas, gimnàs, etc
 • El Palau de Gel de patinatge sobre gel
 • Parc ecotemático a Naturlandia
 • Tres parcs naturals, dels quals un patrimoni mundial de la Unesco
 • Multitud d'esdeveniments esportius (La Volta, mundial Bat, etc.), artístics (Cinquè du Solell) i molt més
¿I com és l'avantatge de tot això? Doncs és molt fàcil: en un país ple d'esdeveniments, serveis i activitats a fer no hi ha espai per a l'avorriment. Des que anar de càmping a l'alta muntanya, fer senderisme o esquiar fins a prendre un descans a Caldea o tastar exquisits menjars dels restaurants, a Andorra sempre hi ha alguna cosa a fer.

El comerç i les compres a Andorra

La tradició comercial d'Andorra és ben coneguda arreu del món. El comerç és l'activitat més gran, i es concentra principalment a les capitals (Andorra la Vella i Escaldes). Els seus prop de 1.400 botigues i comerços, la qualitat dels seus productes i els preus competitius no deixen indiferent a ningú. 

Això es deu a no portar tant sobrecost per impostos indirectes (IVA i especials). Tampoc estranya la flexibilitat horària dels establiments i l'oferta molt àmplia de productes i serveis que es venen. ¿I això què implica?, perquè que el cost de vida a Andorra és inferior al dels seus països veïns. Tot i que en alguns productes és bastant semblant, en altres (especialment els més cars) la diferència és molt clara. És el cas de tabac, la gasolina, electrodomèstics i tecnologia, perfums i joieria, mobiliari, equipament d'esport, etc.

Un país connectat

El Principat d'Andorra es troba al sud-oest d'Europa, als Pirineus entre Espanya i França. Es troba relativament a prop dels aeroports internacionals del Prat (Barcelona, a uns 200 km), de Blagnac (Tolosa, a uns 200 km) i el de Lleida-Alguaire (uns 160 km).

A més, l'aeròdrom de la Seu d'Urgell (Espanya) situat a 7 km de la frontera d'Andorra amb Espanya, que pot acollir jets privats, serà en poc temps el destí duna línia regular connectada amb Barcelona i Tolosa. Existeix a més un projecte de realització dono heliport a Andorra amb vocació internacional, que connectarà el Principat d'Andorra amb Barcelona i Tolosa.

Però el més destacable d'aquest país, la millor del seu avantatge respecte a la connectivitat, és sens dubte la cobertura total de fibra òptica per a totes les llars.

Andorra sempre ha estat un país avançat en els sistemes de telecomunicacions, tant pel que fa a telefonia com a serveis d'Internet. Des de 2007 tot el Principat disposa de televisió digital terrestre, ja que el país va ser pioner en l'apagada analògica. Paral·lelament, des de 2006 al 2013 Andorra va apostar decididament per la connectivitat amb el desenvolupament nacional de el servei de fibra òptica amb velocitat d'accés de 100 Mbps a totes les llars del territori. Aquest desplegament de fibra òptica ha ocasionar fites posteriors: el 2014 es va dur a terme la desconnexió de l'ADSL i al desembre 2016 va eliminar totalment tots els serveis de telefonia de coure.

La millora de l'servei contínua: Andorra Telecom va renovar el 2017 la xarxa activa perquè totes les llars i les empreses de Principado disposessin d'un accés a Internet de fins a 300 Mbps, i finalment el 2018 a 700 Mbps. Actualment es pot tenir fins a 1GB simètric i a un preu bastant assequible, La qual cosa és un gran avantatge per a aquells que necessiten internet ràpid i avançat per treballar o vendre els seus serveis.

Necessita més motius? No es perdi aquest article amb 15 raons resumides per les quals invertir a Andorra és una molt bona decisió.