Ser autònom a Andorra el 2024: requisits de freelance

És possible ser autònom a Andorra? Quan algú veu tots els YouTubers i altres emprenedors anar a viure a Andorra, una pregunta que pot sorgir és si són autònoms a Andorra o, en general, si existeix aquesta figura al país. També, en cas afirmatiu, com pot fer-se això o quins són els requisits per poder fer-ho, així com quina és la quota d'autònoms que cotitzen. Hi ha un règim de treballadors freelance a Andorra o cal constituir una societat? Bé, en aquest breu article ens hem proposat contestar-ho.

Ser autònom: professional liberal o titulat

Ser autònom a Andorra és ser professional titulat. Algunes persones consideren també com a autònoms a Andorra aquells que tinguin la residència activa i treball per compte propi andorrà, però en aquesta categoria s'hi inclouen empresaris d'una societat o persones que exerceixen activitats mitjançant un comerç. En general, la qüestió és: com mudar-se a Andorra com a autònom o freelance? I l'única resposta és ser professional titulat, doncs és l'única manera de poder obtenir el permís de residència i establir-se al país.

Anteriorment, en origen es deia professional liberal. Aquesta figura era força diferent i amb més restriccions, però el 2013 el Govern en va aprovar una modificació de la Llei d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals (Si, es diu així tal qual, i era de l'2008) en la que tal com diuen ells «substitueixen el concepte de professió liberal pel de professió titulada«.

En qualsevol cas, aquesta llei va modificar moltes coses però el principal és el canvi de concepte de professió liberal a professió titulada, com hem dit. Sota aquest nou concepte, ser autònom a Andorra significa ser professional titulat, i cal:

 1. L'aplicació de coneixements i tècniques propis d'una branca o ciència de l'saber que siguin aplicables i es pugui exercir com a professional d'aquesta branca.
 2. La possessió d'un títol acadèmic oficial d'estudis d'ensenyament superior andorrà o reconegut a Andorra equivalent a el grau universitari (no serveixen les formacions professionals, a el menys de moment).

Per tant, com veiem, ser autònom a Andorra significa, Com el mateix concepte indica, exercir una professió regulada amb formació com a mínim universitària per a la qual es té capacitat segons la institució competent, una mica a l'estil dels gremis artesanals medievals (modernitzat actualment). Això restringeix moltíssim les possibilitats d'exercir com a freelance.

Una categoria especial i depenent de Govern

Així doncs, com hem dit, per exercir de professional titulat s'ha de tenir competències per fer alguna cosa determinat amb un títol de formació validat per un comitè tècnic i col·legiat. A més, només es pot exercir d'allò que el títol formatiu et permet com a activitat econòmica. Per ejemploun advocat podria homologar els seus títols i col·legiar a Andorra, podent obtenir així el permís de residència i treball per compte propi. Però només podria exercir com a tal, no podent realitzar l'activitat econòmica que li plagui.

Per si fos poc, es requereix d'una autorització de Govern per la qual hi ha uns contingents determinats per a cada professió segons l'any en curs, la situació de país, la demanda i el nombre de professionals ja establerts al país, que limita l'expedició de les mateixes. El govern es reserva el dret de canviar la quantitat de contingents disponibles segons el context.

També el Govern d'Andorra es reserva el dret de acceptar o denegar una autorització segons molts factors que inclouen les quotes anteriorment esmentats, la universitat o centre que expel·leix el títol, el país o el tipus, si l'títol correspon a una professió completa o es requereix d'el màster d'especialització pertinent per exercir, que es pugui aportar tota la documentació postil·lada de la Haia o una altra certificació pertinent, etc.

Procediment i requisits per a ser autònom a Andorra

El que s'ha esmentat implica que no es pot garantir l'exercici de qualsevol tipus de professió a través de qualsevol tipus de titulació, i que els requisits depenen de cada cas concret i són molt interpretables. Entre d'altres són, a més dels propis necessaris per obtenir el permís de residència activa i treball per compte propi:

 • Disposar de l'títol homologable.
 • Currículum vitae.
 • Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior o el certificat de notes postil·lats per l'Haia.
 • Certificat d'assegurança de responsabilitat civil.
 • Documentació específica de cada professió.

Bàsicament i de forma general, per ser professional titulat s'ha de fer el següent:

 1. tramitar la sol·licitud de reconeixement acadèmic de Titulacions d'Ensenyament Superior
 2. obtenir la autorització d'exercici de la professió liberal per part de Govern, per la qual cosa és necessari entre altres tenir el títol acadèmic oficial de formació superior postil·lat per la Haia o via diplomàcia.
 3. Col·legiar-se al respectiu col·legi professional d'Andorra, Quan s'apliqui, i en cas de professions sanitàries inscriure en el Registre de Professionals Sanitaris.
 4. Segons la professió específica pot requerir condicions específiques, Com ara l'assoliment d'una formació pràctica prèvia o l'obtenció d'una acreditació de capacitació.
 5. Obtenir el permís de residència activa i treball per compte propi, Sent professional titulat.

Aquest tipus de categoria jurídica sol funcionar amb arquitectes, economistes, advocats i determinats enginyers. En qualsevol cas, en el nostre despatx podem tramitar tot per 3.000-4.000 € correctament incloent l'assessorament obtingut de l'experiència, i ajudant-los en tot el que faci falta. No obstant això, no podem garantir-los el èxit totalment i amb compromís, ja que depèn de el mateix Govern d'Andorra.

També podem oferir-los un procediment consistent a verificar primer si el govern accepta o no la sol·licitud de l'exercici de professió titulada per al seu cas i en cas de negació procedir a tramitar la constitució d'una societat. Podeu contactar amb nosaltres per consultar-lo i fer-ho aquí.

La quota d'autònoms

Quina és la quota d'autònoms a què se sotmeten aquests professionals titulats? Doncs bé, en ser igualment residents actius i treballadors per compte propi han de contribuir a la CASS (seguretat social andorrana) exactament el mateix que els empresaris administadores de la seva pròpia societat: el 22% del salari mensual mitjà de l'any anterior al vigent, import que ronda al voltant de 500€ mensuals. En qualsevol cas, hi ha bonificacions segons els ingressos i altres factors. Podeu veure la cotització actual aquí.

Com veiem atès que el salari mitjà del 2021 va ser de 2158,40€, la cotització mensual per al 2022 va ser de 474,85€. D'altra banda, el salari mitjà del 2022 va ser de 2.284,67 euros, i així la quota durant 2023 va ser de 502,63 €, I finalment, atès que el salari mitjà el 2023 ha estat de 2.426,70€, la base de cotització de la seguretat social per a autònoms a Andorra i treballadors per compte propi és de 533,87€.

Encara que, per altra banda, certes persones (ja siguin autònoms o empresaris) poden acollir-se a una reducció de la cotització a la CASS complint certs requisits. Segons el volum de facturació, ingressos nets, salari retribuït, percentatge de participació a la societat si s'aplica, càrrec i activitat realitzada, etc. es pot optar per una reducció del 75%, 50%, 37.5% i 25% respectivament. Recomanem contactar amb nosaltres per obtenir assistència i assessorament en aquest sentit i optimitzar la quota d'autònoms o cotització a la seguretat social. Més informació sobre la CASS aquí.

Per descomptat, ser autònom no t'eximeix de impostos a Andorra. Hauràs declarar l'IGI trimestralment, l'IRPF anualment i abonar els impostos i taxes municipals. Això sí, no són molt extractius.

Avantatges i desavantatges de ser professional titulat

Així doncs, procedim a enumerar les avantatges de ser professional titulat enfront de crear una empresa a Andorra:

avantatgesdesavantatges
No hi ha dipòsit de 50.000€ a l'AFA (no és inversió estrangera)Restringit a professions regulades, i per tant a determinades activitats econòmiques
No cal crear una empresaRequereix títol de formació superior tipus grau universitari
Manteniment més fàcil i més baratLa responsabilitat recau enterament sobre la persona física
No cal domicili socialÉs molt interpretable i dependent de Govern
Avantatges i desavantatges de professional titulat davant d'una empresa a Andorra

Aquesta última desavantatge, la que és una categoria interpretable i dependent de Govern i per a la qual no podem garantir el seu èxit (excepte en determinats casos) és, òbviament, la més rellevant.

Per què establir-se com a autònom a Andorra el 2024

Tal com hem indicat en nombroses altres pàgines a Andorrra Insiders, per al 2024 la professió titulada és definitivament la millor forma per aconseguir viure a Andorra de manera permanent. El motiu és que s'han augmentat les fiances requerides a la Autoritat Financera Andorrana (AFA) per mudar-se com a empresari (de 15.000€ a 50.000€) i de la residència passiva (de 400.000€ a 600.000€) encarint així les dues formes de residència.

No obstant això, des del 22 de juny de 2023 s'exigeix per ser professional titulat titulació B2 de català a causa de l'aprovació de la mateixa Llei 42/2022 de l'1 de desembre de l'economia digital, emprenedoria i innovació que ha augmentat les fiances requerides a l'AFA. El motiu que es comenci a aplicar al juny és perquè hi ha una disposició transitòria segons la qual aquesta exigència entra en vigor sis mesos després de l'aprovació de la llei, i va ser aprovada el 22 de desembre del 2022.

A més, molts col·legis professionals demanen ja de manera avançada aquesta titulació de forma independent a la regulació actual, ja que canvien els seus estatuts i normativa per ajustar-la anticipadament a l'aplicació de la Llei. Així doncs, la professió titulada una forma excepcional destablir-se a Andorra, que permet fer-ho amb uns costos mínims i sense necessitat de mantenir cap societat.

Però la seva excepcionalitat també s'aplica als seus requisits, i només persones amb un perfil acadèmic universitari concret i que tinguin un nivell com a mínim intermedi de català poden aplicar per aquesta via.

Són els YouTubers autònoms?

Com hauràs pogut endevinar, no. Els YouTubers no són autònoms perquè no poden, ja que no existeix la professió titulada de youtuber. No perquè no tinguin títol universitari o acadèmic, això és irrellevant, Encara que el tinguessin, no podrien funcionar de youtuber sent professionals liberals. A més, de fet, a moltíssims d'ells tampoc els interessaria, Ja que l'estructura jurídica que els permet una societat és molt millor a tots els nivells perquè tenen molts ingressos.

Per això el que fan és muntar una empresa constituint una societat de la qual són partícips i administradors de la mateixa. Així, facturen a través d'ella i cobren tant rendiments salarials com a dividends i altres de la mateixa, optimitzant la seva fiscalitat i impostos. Una cosa que fem també a Andorra Insiders i per la qual cosa us podem ajudar contactant aquí.

Conclusió

En resum: el règim de professionals titulats, que és l'equivalent a autònom a Andorra, està restringit a professions titulades específiques: Advocats, arquitectes, infermers i metges, economistes, certs enginyers, etc. A més, només permeten l'exercici de l'activitat econòmica per la qual el títol dóna capacitat, a diferència de la flexibilitat d'objectes socials diferents que permet una societat.

És, per tant, un règim avantatjós però que no és per a tothom, sinó només i com el seu nom indica, per a professionals titulats que són els que tenen el privilegi d'operar com a freelance a Andorra. Està limitat a més a unes quotes determinades i el seu exercici depèn de l'aprovació interpretable del govern. La majoria de les persones hauran d'optar per una altra opció per mudar-se a Andorra. Esperem que l'article hagi estat del vostre gust.

126 comentaris a “Ser autónomo en Andorra en 2024: requisitos de freelance”

 1. Bona nit,
  Voldria saber si és considera professional lliberal ser disenyador gràfic. Jo soc de Barcelona i aquí soc autònoma i treballo des de casa, per a Dues editorials. Estic interessada en anar a viure a Andorra con los meus Fills menors d'edat. És possible? De FET jo NOMÉS exerceixo de maquetació i disseny. Quan em cobrarien per tramitar-ho tot?
  Moltes gràcies !!

  Respon
  • Hola Isabel!

   Doncs hauriem d'estudiar-ho bé. Com apuntem a l'article, el títol Formatiu deu ser de grau o equivalent il 'activitat econòmica deu encaixar amb ell i el que permiteix Fer. A més, l'Administració és reserva el dret d'interpretar Quan s'hi podria exercir i Quan no. Per Tant, hauriem d'ANALITZAR-ho Millor. Si li plau i li interessa, olla contactar-nos a [email protected] i explicar-nos Millor de quinze títol és tracta, quina activitat realitza exactament i per a qui, etc. i poder ver si és olla aplicar a su ques.

   Moltes gràcies paper comentari!

   Respon
 2. Bones, volia saber si es em pot considerar com a professional titulat si tinc la carrera d'enginyeria informàtica, actualment viu a Madrid i treball per a una empresa americana com freelancer. Gràcies per endavant

  Respon
  • Hola Pere, gràcies per fer comentaris.

   Doncs segurament sí, ja que amb els enginyers mai sol haver problema i en el govern van una mica perduts amb les activitats d'informàtica pel seu abast i la seva varietat. No obstant això, hauríem de veure-ho amb més detall. Si li interessa, escriviu-nos a [email protected] explicitant quin és el seu títol i universitat ia què es dedica concretament i podem verificarle que pugui traslladar-se sense problema i podem redactarle una proposta de serveis ajustada.

   Quedem així a la seva disposició, gràcies.

   Respon
 3. Hola. Molt bons. Sóc ucraïnès. Tinc una empresa a Espanya. Muntatge de façanes ventilades. Si em surt més rendible treballar a Andorra i pagar lis impostos a Andorra? Puc tancar empresa aquí. Si puc obrir empresa o treballar a Andorra com a autònom amb els meus treballadors? gràcies

  Respon
  • Hola Yevgen, moltes gràcies per fer comentaris.

   En primer lloc no pot exercir aquesta activitat econòmica a Andorra com a autònom, hauria de constituir una societat a aquest efecte per poder justificar la seva residència al país. D'altra banda, atès que realitza montajs de façanes ventilades a Espanya exerceix l'activitat econòmica a Espanya, sent per tant molt difícil justificar els requisits de substància necessaris per mantenir una societat andorrana.

   Per tant, desafortunadament el cas per a aquest projecte és inviable al Principat d'Andorra.

   Gràcies i que li vagi tot bé!

   Respon
 4. Bona nit,
  Sóc enginyer informàtic i estic pensant en donar-me d'alta com a autònom a Andorra i facturar a una empresa espanyola (seria l'única per començar). Seria possible o hauria de facturar a més clients i algun que sigui andorrà? Hi ha limitacions en aquest sentit?

  Una salutació i moltes gràcies

  Respon
  • Hola Lluís, atès que és vostè enginyer informàtic seu cas és molt factible de realitzar com a professional titulat. Això sí, no podem garantir un èxit complet ja que correspon a les administracions interpretar la normativa per al cas i la documentació. El més segur és constituir una societat. Si vol, contacti'ns a [email protected] i podem enviar-li una proposta de serveis per a realitzar-lo, en qualsevol cas.

   Moltes gràcies per comentar i que li vagi tot bé!

   Respon
 5. Molt bones,

  Visc a Bèlgica i venc antiguitats en línia que compro per tot Europa, podria muntar-una empresa a Andorra ja que els meus servei es realitzen enterament a internet i els meus clients estan per tot el món.

  gràcies,
  Alejandro

  Respon
  • Hola Alejandro, moltes gràcies per fer comentaris. Doncs òbviament sí, però caldria analitzar bé el cas. Si el seu operativa és simplement actuar com a «comissionista» en el sentit que no emmagatzema estoc i per tant no ha d'importar ni exportar productes, pot ser molt interessant establir el seu negoci a Andorra. En qualsevol cas, pot contactar-nos a [email protected] perquè puguem oferir-li els nostres serveis en aquest sentit i valorar millor el seu cas.

   Respon
 6. Bon dia,

  Em dedico a la distribució internacional de programes de TV, en particular Sèries d'animació.
  Soc Llicenciat en Comunicació Audiovisual i Màster Mitjana MBA.

  Actualment, exerceixo a Espanya com a freelance i en régim d'exclusivitat com Director Comercial i de Desenvolupament d'una empresa francesa que gestiona els drets de continguts de primer nivell per a su cessio a canals de TV de Pagament i en obert, plataformes (Netflix, Amazon, etc ...) i empreses jugueteres (Bandai, Mattel, etc ..) i de licensing.

  M'interessaria traslladar-me a Andorra amb la taula família i voldria saber si és possible Fer-ho i exercir la meva Professió com a professional liberal o si hauria de constituir una empresa.

  Resta a l'espera de su Resposta, gracies

  Atentament,

  Respon
  • Hola Joan,

   Doncs Clarament i malauradament no, Hauries de constituir una societat. És tracta d'01:00 Negoci Molt particular i que no respon Simplement a l'Exercici d'una determinada Professió. A més, és tracta de Comunicació Audiovisual cosa que ja de per si és difícil de justificar (per a l'administració, clar) l'Exercici com a professional titulat.

   Respon
 7. Hola molt bones,

  Si ja tinc una empresa als Estats Units (una LLC d'un sol membre, faig serveis de desenvolupament web per a altres empreses dels EUA), puc usar-la per obtenir la residència activa o he de crear una nova empresa andorrana? (Encara que aquesta nova no la faci servir per facturar?)
  I amb la LLC, com és una entitat transparent, en Andorra es paga l'IRPF dels guanys d'aquesta entitat?

  Moltes gràcies!

  Respon
  • Hola Albert, moltes gràcies per fer comentaris. Doncs tindrien dues opcions, com vam explicar en l'article:

   A) Constituir una societat a Andorra i operar a través d'ella, i obtenir el permís de residència i treball per compte propi andorrà per ser socis i administradors d'aquesta societat (podent després, si volen, també el seu patrimoni com a persones físiques).
   B) Invertir 400.000 € en actius andorrans i obtenir la residència passiva a Andorra, i gestionar els seus patrimonis com a persones físiques directament.

   Una opció o una altra dependrà de el cas en concret a considerar.

   Respon
 8. Good Afternoon,

  I am a Yacht Captain and registered as self employed in Spain, would it be possible to move to Andorra and be self employed in Andorra.

  Respon
  • Hi Graham, thank you for leaving your comment.

   Unfortunately, you will not be able to move to Andorra, neither as self-employed nor through a company. The reason is that your economic activity is done in Spain and you can not move it to Andorra, sota it 's impossible to make it through any Andorran legal structure.

   Respon
 9. Hello
  Thanks for writing this article. I'ma teaching línia for a company that it 's neither based in France nor Spain, would I still have to create my own company if I move to Andorra?
  Also, is there a minimum monthly salary in order to live and work there es a freelancer?

  Respon
 10. sóc hostaler de barcelona i m'agradaria habrir restaurant a Andorra ens traslladaríem tota la família que passos hauríem de donar tenim virios locals vistos alguns traspassen la societat

  Respon
  • Hola alex, moltes gràcies per fer comentaris.

   Doncs hauria de constituir una societat o comprar una ja constituïda, després obtenir el permís de residència i treball per compte propi i després reagrupar la seva família. Pel que fa a el local poden comprar-lo, llogar-o agafar un traspàs, això ja depèn de uts.

   Una salutació.

   Respon
 11. Hola el meu marit a autònom a Espanya és enginyer en sistemes però sense títol universitari va fer carrera sol i treballa per a una gran empresa de Chicago pot fer el mateix des de Andorra?

  Respon
  • Hola Débora, gràcies per fer comentaris. Lamentablement no podria, hauria de constituir una societat a través de la qual realitzar la seva activitat i venir a Andorra com a empresari. Una salutació.

   Respon
 12. bones,
  Sóc Enginyer agrònom i va actuar com a freelance amb un contracte de serveis amb una empresa irlandesa i de representació amb una altra austríaca. La meva responsabilitat és de direcció commercial per a Europa -Àfrica i Àsia amb l'empresa irlandesa i la península ibèrica amb l'empresa austríaca .. Actualment sóc autònom a Espanya i estava plantejant moure a Andorra per bé constituir una empresa o com a regimén de professionals titulats ja que sóc enginyer agrònom i la meva activitat està enfocada a l'agricultura.
  Quina opció em recomanarien?
  Moltes gràcies per endavant.
  una salutació

  Respon
  • Hola Xavier,
   Doncs concretament amb enginyers agrònoms no hem tractat, però probablement sigui difícil fer-ho mitjançant la figura jurídica de la professió titulada. No obstant això, podem intentar-ho i, en cas de denegació per part de govern, pivotar cap a la creació d'una societat andorrana i la facturació a través de la mateixa, que és molt més segur i flexible de fer. És el que anomenem la nostra proposta de serveis de doble vessant.

   En qualsevol cas, si ens escrius a [email protected] podrem agendar una trucada amb vostè per aclarir tots els temes i verificar el seu cas, i després d'això enviar-li una proposta de serveis a l'respecte.

   Moltes gràcies pel seu comentari, que vagi tot bé.

   Respon
 13. Bona tarda, sóc youtuber i tinc guanys mensuals de 12.000 euros pel que llei per mudar-me he de crear una empresa a Andorra i aquests guanys facturar-atraves del compte de l'empresa o com seria el meu cas per poder mudar-me

  Respon
 14. Hola, sóc autònom aqui a espanya h tinc una botiga en línia de venda de marxandatge tendria algun problema a ser autònom en Andorra si plantejo anar a viure alli? gràcies

  Respon
  • Hola Carles, moltes gràcies per contactar.

   Doncs em temo que òbviament no, que hauria de constituir una societat limitada. I no només això sinó que la factibilitat de poder realitzar el seu model de negoci aquí dependrà de si gestiona vostè l'estoc i magatzems a Espanya o si simplement es dedica a cobrar com comissionista directament del seu proveïdor.

   Respon
  • Hola Alex, gràcies per fer comentaris.

   Sí, creant una empresa constituint una societat és perfectament factible fer-ho (no com a professional titulat). Hem tractat i tenim molts perfils d'aquest estil i funciona sense problemes. Si vol pot contactar-nos i l'informarem millor.

   Respon
 15. Hola, sóc economista treballant per a una empresa financera a Espanya i m'agradaria muntar despatx independent a Andorra. Seria possible mitjançant la figura de professió titulada? En aquest cas de professió titulada quin és el període d'estada física mínima a Andorra? gràcies

  Respon
  • Hola Xavier, moltes gràcies per fer comentaris.

   Doncs hauríem d'estudiar més detingudament, ja que a l'tractar de temes financers podrien ser activitats considerades sota regulació de l'Autoritat Financera Andorrana i podria requerir d'alguna llicència a part. Això a més de que la denegació de l'permís de professional titulat seria bastant probable.

   Respon
  • Hi Renato, thank you for your comment.

   Yes, psychology is fully considered inside the liberal professional category. In fact, we currently manage few Psychologists at our agency.

   If you are interested in being psychologist in Andorra, please do not doubt to contact us.

   Respon
 16. Hola bona, sóc perruquera canina i m'agradaria muntar una perruqueria a Andorra.
  Quins passos hauria de seguir?
  Si la perruqueria tingués secció de complements, xampús, etc .. serien els mateixos passos a seguir?

  Respon
  • Hola Anna, moltes gràcies per fer comentaris.

   Doncs hauria de constituir una societat limitada a Andorra i obrir la seva clínica a través d'ella.

   Pel que fa als complements, xampús, etc. caldria veure si alguns d'aquests cosmètics poguessin estar subjectes a algun tipus de regulació concreta o específica així com la importació d'aquests productes.

   Respon
 17. hi,

  Thank you for this very informative article.
  A més a més electrical enginyer from the Philippines currently working full-time as freelancer online with clients from Austràlia. És possible per a mi move and live in Andorra while working online per clients abroad? And if so, mai I know what will be my option in terms of residency permet?
  Thanks in advance.

  Best regards

  Respon
  • Ho Beb, thank you for your comment.

   Yes, vostè serà totalment possible per a tot el que condicionarà amb tu que reali- ment live a Andorra. About l'opció d'obtenir la residència permet, a més, el seu article, el liberal professional és la categoria legal d'arbitrary, i amb les degrees habitualment des de la feina, i en el seu cas d'una gran quantitat d'hora és carregada de get it. Moreover if your degree is from Philippines (that's so far away from Andorra). Of course, no és assured però no teniu cap ajuda que la vostra operació sigui successful. We sould suggest you to open a company here and to operate through it.

   Respon
 18. Hola, sóc preparador físic amb llicenciatura en ciències de l'esport (CAFD) i també tinc un Màster universitari en rendiment esportiu, exerceixo part de la meva professió a través d'una plataforma en línia. A Espanya sóc autònom. Podria exercir de la mateixa manera si em trasllado a Andorra? Gràcies

  Respon
  • Hola Carlos, moltes gràcies pel seu comentari. Em temo que la pregunta és difícil de contestar encara que probablement no sigui possible. Actualment no gestionem cap professional titulat amb aquesta formació. En qualsevol cas, com diem a l'article, és la pròpia administració la que es reserva el dret a admetre i atorgar les autoritzacions per exercir com a professional titulat, i aquestes depenen no només del títol sinó dels crèdits, universitat, país d'origen, activitat que es fa, etc. Si vol, podem proposar-lo intentar-ho i, en cas de denegació per part de Govern, virar cap a la constitució d'una societat andorrana, que és el que solem fer. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres via [email protected]

   Respon
 19. Hola bones,
  Sóc dissenyador gràfic al Perú i treballo com a freelancer per a 2 empreses als EUA per més de 10 anys.

  Quines són les opcions per emigrar a Andorra amb la meva família (esposa i 2 fills) i mantenir la meva forma de treball com a freelancer?

  Respon
  • Hola Enrique, òbviament amb aquestes dades no podem certificar res, però el més fàcil és constituir una societat andorrana i mudar-se al país com a empresari, reagrupant amb si la seva família. Us recomanem en qualsevol cas que ens contacteu [email protected] per veure'l amb més detall i de forma privada.

   Respon
 20. Hola nois, m'encanta el vostre article, molt entenedor i ben posicionat a més.
  Veureu, sóc redactor SEO professional i tinc un grau i màster en psicologia/etologia, a més d'autor de diversos llibres sobre el tema. Segons tot això, entenc que només podria exercir com a investigador o divulgador (no exerceixo la professió de psicòleg, només investigo i divulgo en la variant d'etologia).

  La cosa és, com en escriptura o redacció SEO no hi ha una carrera com a tal (a part dels possibles cursos, que ja he fet en el passat però dels que no tinc el títol), i la temàtica és variada (tot i que m'especialitzo en etologia) entenc que hi hauria problemes per ser acceptat com a tal, o que hauria de fer una societat o empresa (el que sigui més avantatjós).

  Hi ha alguna cosa que se m'escapi? Podríeu assessorar-me?
  gràcies,

  Respon
  • Hola Nick, moltes gràcies per comentar i pel teu amable comentari.

   Els casos particulars és millor tractar-los ja de forma privada per correu electrònic però em temo per experiència que per realitzar activitats de SEO i màrqueting tenint la formació de psicologia seria molt difícil defensar que se'ns ofereixi l'autorització per exercir com a professional titulat. Una altra cosa diferent seria, com bé apuntes, si fossis investigador al camp/psicòleg professional, especialment en aquest últim cas.

   Per tant, i encara que en el teu cas potser també seria rellevant fer la proposta de doble vessant i intentar primer obtenir l'autorització per exercir com a professional titulat, efectivament el més probable, ràpid, segur i efectiu seria constituir una societat. El problema, novament, és la fiança de 15.000€ que cal dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana, però em temo que no hi ha cap altre remei.

   Si estàs interessat a fer el procediment no dubtis a contactar-nos.

   Respon
 21. Hola sóc llicenciada en disseny de moda a barcelona, però ens agradaria a mi ia la meva parella ( no té cap títol) obrir un negoci de venda de joies en línia ja des d'andorra, és possible? Ja que visc a Espanya no sé si caldria obrir-se primer a espanya i després traspassar-ho

  gràcies

  Respon
  • Hola Marta, moltes gràcies per comentar.

   És clar que podrien fer-ho aquí a Andorra i directament, no caldria obrir-ho primer a Espanya. Això sí, s'hauran de mudar i establir al país. D'altra banda, ho hauran de fer constituint una societat mitjançant inversió estrangera i per tant abonant les fiances respectives a l'AFA, no podrien venir com a professionals titulats.

   Respon
 22. Hola em dic Manu, sóc autònom a Espanya, concretament em dedico al muntatge d'instal·lacions elèctriques des de fa 20 anys, la meva pregunta és si podria donar-me de baixa a Espanya i d'alta a Andorra continuant amb els meus clients a Espanya i si això és possible quins requisits serien necessaris, pros i contres, moltes gràcies.

  Respon
  • Hola Manu, moltes gràcies per comentar.

   Com diem a l'article, en primer lloc no pot ser «autònom» o professional titulat ja que només aplica a determinades professions de formació acadèmica universitària o superior. En segon lloc, encara que creés una empresa, si els seus clients són a Espanya seria molt difícil (inviable) sostenir la substància econòmica que requereix l'empresa i la seva pròpia residència fiscal.

   Respon
 23. Hola,

  Sóc informàtic i m'agradaria saber com podria fer per aconseguir la residència activa tenint una LLC dels EUA.

  Per exemple, podria delegar serveis com a disseny gràfic i subcontractar l'empresa d'Andorra des de la LLC?

  En altres paraules, mantinc la LLC, crec una empresa a Andorra de disseny gràfic i instantàniament ja tindria el meu primer client, jo. Això és factible?

  Gràcies i una salutació.

  Respon
  • Hola Davi, moltes gràcies per comentar.

   Em temo que el seu cas requeriria més anàlisi i estudi i una consulta exhaustiva, ja que aquest tipus de pràctiques està òbviament restringides per ser societats vinculades. En qualsevol cas, si només esteu a la LLC d'USA em temo que no tindria cap altra opció que liquidar aquesta societat i traspassar tots els seus actius i operativa a la societat andorrana, ja que per mantenir-la hauria de suportar costos per complir els requisits de substància econòmica que marca l'OCDE i exercir així activitat econòmica als Estats Units.

   Respon
 24. bones,

  Sóc autònom a Espanya i, actualment, tots els meus clients són a Espanya.

  Aleshores m'agradaria saber si constitueixo una societat a Andorra, podria anar començant amb clients d'Espanya però amb l'objectiu d'arribar a més clients internacionals? Quin termini tindria per fer-ho?

  Moltes gràcies,

  Respon
  • Hola Joseph, moltes gràcies per comentar.

   Doncs caldria analitzar-ho perquè el centre d'interessos econòmic ho tindria de partida a Espanya. En qualsevol cas, el punt clau és si requereix presència física per atendre els seus clients i fer activitat econòmica i si pot romandre a Andorra la major part de l'any.

   Respon
 25. Bones, soc andorrana i resident a Andorra. Vull fer un temps sabatic i viatjar per Espanya i estranger venent a fires i mercats, artesania. Com ho puc fer per no deixar de cotitzar Andorra?

  Respon
  • Hola Gemma, moltes gràcies per comentar.
   No podem resoldre dubtes tan particulars aquí al bloc ja que depenen de moltes coses. Però en qualsevol cas, per cotitzar Andorra cal exercir activitat econòmica i per tant treballar, bé sigui per compte propi o aliè.

   Respon
 26. Olá José,

  Eu percebi bem? Se eu me mudasse per a Andorra com a resident a través de la forma jurídica de liberal profissional web designer (que treballa per a companhia(s) estrangeiras/não d'Andorra) i per a rendiments anuals de per exemple 36000 euros, eu pagaria d'impostos no total:

  Seguretat Social = 22% / mês
  Impost sobre o treballo = 5% / anus
  Ou seja, total = 660×12 + 1800 = 9720 €/anus d'impostos?

  É isso?

  Respon
  • Olá, muito obrigado per fer comentaris.

   Não exatamente. No nivell d'impostos, eu pagaria:
   – Segurança social: 450-500€ per mês com a treballador independent.
   – Impost sobre el Rendiment de les Pessoes Singulars: Tinc rendiments anuals de 36.000€, els primers 24.000€ seriem tributats a 0% i els següents a 5%, resultant en 12.000€x0,05=

   Respon
 27. Que tal Josep!
  Et pregunto per aquí, que potser altres caminen amb el mateix dubte, i després ho podem seguir en privat, si s'aplica.
  Busco mudar-me com a professional titulat. Sóc programador (15 anys d'exp), visc a Barcelona i estic rebut de Llicenciat en Informàtica a Argentina (cursa de 5 anys).
  Facturo com a autònom i d'IRPF em cabria un 29% si no me n'anava abans de meitat d'any.
  Espanya té conveni amb Argentina per homologar el meu títol com un de grau, de manera telemàtica.
  Convé fer aquest pas, ja que Andorra té conveni amb Espanya? El prendrien com a títol espanyol accelerant el procés?
  En cas negatiu, tindries idea de què es demana amb «Certificat de notes o suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer»
  Una salutació i gràcies!!!

  Respon
  • Hola Facundo, moltes gràcies per comentar.

   Pel que fa a la primera pregunta, insistim que la professió titulada és una categoria jurídica força peculiar i que l'abast que pugui tenir depèn de moltíssims factors. Si escau, per exemple, l'origen de la titulació. En aquest sentit, el que em sembla que té més solidesa és que el títol sigui homologable segons els estàndards europeus. En qualsevol cas, el seu cas el veig força possible de realitzar amb la professió titulada, encara que novament no podem garantir l'èxit (com sí a l'establiment mitjançant constitució de societat). Us recomano parlar-ho per privat ([email protected]).

   Pel que fa a la segona pregunta, no l'entenc gaire bé. Bàsicament es tracta de documentació que acredita les notes obtingudes en les matèries cursades a la titulació.

   Moltes gràcies!

   Respon
 28. Hola, moltes gràcies per larticle, ha estat de gran ajuda.

  Tinc 24 anys, valencià, titulat d'un doble grau en negocis internacionals i màrqueting, i em dedico a vendes de programari per a empreses (lloc conegut com a Sales Development Representative o Account Manager) des de casa, amb teletreball, per a una empresa americana.

  Creieu que seria un perfil acceptable per treballar com a autònom des d'Andorra?

  Moltíssimes gràcies!

  Respon
  • Hola Juan Pablo, moltes gràcies per comentar.

   De nou, no ho podem saber. I això és degut al fet que la professió titulada és una cosa força arbitrària jurídicament i fins que no s'intenta aconseguir-la no es pot saber si es vol aconseguir. Em temo que s'haurà d'arriscar. Si esteu interessats contacteu per correu i ho parlem.

   Respon
 29. Hola,

  Molt bon article. He llegit a la secció de comentaris que teniu a molts psicòlegs que han accedit a través d'aquesta via però no teniu cap CAFYD (entrenador) i que segons la teva experiència i coneixements ho veies improbable que l'acceptessin.

  En el meu cas sóc nutricionista (graduat a la UAM Madrid) i els meus clients són tots en línia. En aquest cas, també ho veus improbable com és el cas d'un CAFYD o ho veus amb més probabilitats perquè es tracta d'una carrera relacionada amb la salut pública com la psicologia?

  Començar ara amb la paperassa realment no té gaire sentit ja que no et dóna temps a estar els 6 mesos a andorra, Cert? Entenc que la millor època és a l'abril per aprofitar la disponibilitat d'habitatges i per tant començar el tema de paperassa al gener.

  El preu del trasllat a andorra ja sigui com a professional titulat o societat és el mateix aprox. com apareix en aquest article (4-5k)?

  PD:
  Te he escrito un email. 🙂

  Respon
  • Hola Ramon, moltes gràcies pel seu comentari.

   Efectivament, tal com li he respost, és força més factible l'establiment mitjançant professió titulada d'un nutricionista, i de fet hi ha un col·legi de dietistes i nutricionistes a Andorra. A més, atès que la seva titulació és a la UAM de Madrid segurament no hi hauria problema amb el seu cas. Pel que fa als preus i costos, tal com li he indicat al correu, són més alts en ambdós casos, ja que cal tenir en compte honoraris, taxes, costos externs i provisions de capital (fiança AFA, capital social mínim, etc.). ).

   La millor època per iniciar el trasllat és de Octubre a Febrer, encara que també depèn de cada cas.

   Respon
 30. Bon dia,

  M'agradaria saber si puc treballar com a autònoma traductora. La meva feina és 100% per internet per a clients de tot el món.
  Tinc títol homologat de Turisme ia part diploma de Traductora d'una universitat de Sofia, Bulgària.

  Moltes gràcies per endavant

  Respon
  • Hola Assia, moltes gràcies per comentar.

   No, temo que segurament hauria de constituir una empresa per poder exercir, ja que no hi ha col·legi professional de traductors ni sembla constituir una professió liberal com a tal.

   Una salutació.

   Respon
 31. Bona tarda.

  Estic plantejant-me un canvi de residència en família amb la meva dona i el meu fill. He obtingut recentment el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i no sé si aquest s'ajustaria a la definició de professional liberal que vostès fan.

  D'altra banda, busco informació sobre les possibles sortides professionals que aquesta titulació em permetria desenvolupar en territori andorrà i no sé si vostès podrien indicar-me on consultar-ho.

  Moltes gràcies.

  Salutacions.

  Respon
  • Hola José Vicente, gràcies per comentar.

   El problema no és «si s'ajusta o no», sinó que depèn dels funcionaris de l'administració que acceptin l'expedient i atorguin l'autorització per exercir com a professional titulada (com a autònom o freelancer, per compte propi anem). Si voleu contactar-nos i us indicarem què és el que solem fer en aquests casos.

   Respon
 32. Bon dia,

  Sóc advocat de Lima, Perú, i acabo de llegir que el règim de professionals titulats està restringit a professions titulades específiques on estan considerats, entre d'altres, la d'advocat. Ja que desitjo residir a Andorra, per aquesta raó, pregunto el següent: Què cal per homologar el meu títol a Andorra? amb això podria, en cas de procedir, poder treballar com a advocat autònom o per a algun estudi o signatura d'advocats? potser, el tràmit seria més simple si abans homòleg el meu títol a Espanya? o bé, no hi hauria cap opció d'èxit en el tràmit esmentat i hauria de veure altres opcions per residir i treballar a Andorra?

  Salutacions cordials i moltes gràcies per endavant per la resposta

  Respon
  • Hola Ivan, moltes gràcies per fer comentaris.

   Moltes preguntes però us responc per ordre:

   A) És una pregunta complexa i depèn de moltes coses, millor contacteu-nos per correu i així podem veure el vostre cas.
   B) Amb això podria exercir pel seu compte com a advocat, efectivament. Però no podria treballar de forma laboral per a una altra firma d'advocat, només establir relacions comercials.
   C) Crec que no canviaria la situació
   D) Sí que hi ha opció d'èxit, però el problema és que sent titulat al Perú potser la documentació o els requisits no siguin emplenats. Al final depèn dun funcionari aprovar o no lexpedient, i depèn de diversos factors.

   Respon
  • Hola Ivan, moltes gràcies per fer comentaris.

   Moltes preguntes però us responc per ordre:

   A) És una pregunta complexa i depèn de moltes coses, millor contacteu-nos per correu i així podem veure el vostre cas.
   B) Amb això podria exercir pel seu compte com a advocat, efectivament. Però no podria treballar de forma laboral per a una altra firma d'advocat, només establir relacions comercials.
   C) Crec que no canviaria la situació
   D) Sí que hi ha opció d'èxit, però el problema és que sent titulat al Perú potser la documentació o els requisits no siguin emplenats. Al final depèn dun funcionari aprovar o no lexpedient, i depèn de diversos factors.

   Respon
 33. Molt interessant article …

  Un dubte que em quedo és si una Empresa UNIPERSONAL constituïda a Andorra també paga quota de 500 euros aprox mensual com a autònom o únicament l'IRPF i IGI

  Creeu un servei ONLINE que m'està generant ingressos mensuals de 2500 euros mitjançant la plataforma STRIPE i el qual no posseeix càrrecs deduïbles…
  Crec que pot escalar uns 4500 en els propers 6/9 mesos

  gràcies

  Respon
  • Hola Adrian, moltes gràcies per comentar.

   La qüestió és que per exercir activitat econòmica s'ha de mudar al país com a treballador per compte propi, cosa que l'obliga a cotitzar a la seguretat social per ser treballador actiu amb la quota corresponent. Per tant sí, també pagaria la quota (com a persona física).

   Respon
 34. Good day,

  és probable que s'hagi posat residència a Andorra mitjançant la regroupença d'un husband, que és el seu actiu a l'activitat residència per a l'individual interpreneur, que també s'authorizarà la feina a Andorra, però no al husband's company? What are options, if any, available for her?

  Kind regards and many thanks in advance for your reply.

  Respon
  • Hi alex, thank you for your comment.

   Regrouping means que les directions relatives a la holder of active residence permet tenir right to reside in Andorra per a mere fact of being so. Therefore, although they establesh themselves they do ses "dependents" de l'original holder and are covered by their social security contribution, they adquirir all the rights as Andorran residents. Aquests, poden accedir a la feina de mercat dels andorrans residents, open a empreses per a practicar les seves empreses o entre els partners i/o administradors a les companyes d'Andorra sense pagar els €15,000 diposit a l'AFA.

   Respon
 35. Bon dia José,

  Sabries si es podria exercir la professió de Headhunter o Selecció de perfils IT com a autònom a Andorra?

  Sóc graduada en Pedagogia per la UB i tinc el Màster en Direcció de RH i Gestió del Talent.

  Gràcies!

  Respon
  • Hola Judit, moltes gràcies per comentar!

   Em temo que veig el cas força improbable… Aquesta professió no sembla una professió «liberal» reglada per exercir de forma independent i no en tenim experiència. Podríem intentar-ho, però de nou no podem garantir l'èxit de la proposta.

   Respon
 36. Bona tarda,

  Sóc Enginyer Superior en Informatica (per la Universitat Autònoma de Barcelona), títol obtingut el 1997.

  Porto més de 20 anys al sector de la Consultoria Informàtica, participant en projectes d'IT (IT) a Barcelona i Madrid, sempre per compte d'altri.

  Tot i això, el 2019, vaig començar una nova etapa com a freelance, participant, des d'aquesta data fins a l'actualitat, en un projecte a Suïssa.

  La meva família i jo (tenim dues filles de gairebé 5 anys) estem pensant seriosament anar-nos a viure a Andorra.

  Molts en són els motius però un dels principals, són els tipus impositius i la resta d'impostos o retencions aplicades a Espanya.

  Desitjarem ens informaran sobre totes les possibilitats.

  Salutacions Cordials.

  Respon
 37. Bona tarda José,

  Voldria saber, ja que sóc assalariat d'una empresa del sector privat del Principat, si em puc establir com a coach pel meu compte (acabo de formar-me com a tal) i si hi ha algun tipus d'ajuda igual que a Espanya per a algú que es fa autònom per primera vegada.

  Una salutació i moltes gràcies

  Respon
  • Hola Alberto, moltes gràcies per comentar.

   Si ja és resident, sí que es pot establir com a treballador per compte propi fàcilment. Pel que fa a les ajudes, només té un descompte del 50% a la quota el primer any d'exercici.

   Una cordial salutació.

   Respon
 38. Hola
  Sóc comercial amb un màster a Mecànica de Fluids.
  Per la meva feina podria exercir-ho directament des d'Andorra ja que no facturo res.
  Simplement factura l'empresa per a la qual treballo ia mi em paguen un sou.
  També tinc família a Andorra.

  Seria possible en el meu cas traslladar-me a viure a Andorra?

  gràcies

  Respon
  • Hola Josep Ma, moltes gràcies per comentar.

   Què vol dir exactament un màster a Mecànica de Fluids? Si no teniu titulació d'enginyer, no podreu mudar-vos com a professional titulat (autònom). Aleshores, per establir-se hauria de constituir una societat.

   Respon
 39. Cordial salutació José.
  Volia saber quin capital cal per viure del trading a Andorra, operant amb CFDs?
  Per gestionar aquesta residència cal dipositar els 50.000 euros?

  Respon
  • Hola Alex, moltes gràcies per comentar.

   Doncs com a mínim 65-70.000€, ja que s'hauria d'establir com a empresari creant una nova societat i per tant abonar la fiança de 50.000€ a l'AFA. Efectivament, un trader de CFD no té forma d'establir-se com a professional titulat. L'excepció a això seria algú que treballa com a economista, advocat, enginyer, arquitecte, etc. ia part gestiona el seu capital operant amb CFDs. En aquest cas sí que podria obtenir la residència com a professional titulat i realitzar les seves activitats de gestió de capital com a persona física de forma no professional.

   Respon
 40. Hola! Sóc autònoma, i tinc una botiga online de figures i marxandatge de màniga i animi. Tinc estoc a casa i enviem a espanya, podria anar a viure allà a Andorra? O hi hauria d'obrir una botiga? Per poder viure aquí a Andorra. Gràcies.

  Respon
  • Hola Anna, moltes gràcies per fer comentaris.

   Em temo que seria molt complicat viure a Andorra fent aquesta activitat. Hauria d'obrir una empresa aquí (no podria ser autònoma), i efectivament obrir una botiga aquí al país.

   Respon
 41. Hola. Bon dia, voldria consultar.
  1. Si en cas treballo amb un compte de fondeig, i els meus ingressos provenen de l'estranger, podria amb residència passiva, cobrar com a persona física amb residència passiva sense cap problema?
  2. Si amb la residència passiva podria invertir com a persona física en immobles, gosi comprar habitatges i llogar-los ja siguin turisticament oa llarg termini?
  3. És possible amb la meva residència passiva portar a viure amb mi a andorra per exemple la meva mare de més de 65 anys?

  Respon
  • Hola Kathe, moltes gràcies per comentar! Li responc al respecte:

   1. Pot exercir com a trader en tots dos casos, en un de forma professional i en un altre simplement gestionant-ne el patrimoni personal. Ara bé, a la residència activa, en fer-ho mitjançant societat, hi ha alguna particularitat a tractar.

   2. Per descomptat que pot.

   3. Per descomptat, òbviament acollint-se als requisits que imposa la pròpia residència passiva per a persones a càrrec.

   Respon
 42. Hola, moltes gràcies pel vostre article. En ser Enginyer Tècnic de Mines, podria instal·lar-me com a professional titulat? Us recordo que aquesta especialitat té competències en l'ús d'explosius i munició (armeries, pirotècnia, demolicions…etc)

  Respon
  • Hola Rafael, moltes gràcies per comentar.

   Doncs honestament no ho tinc clar, probablement no ja que per una banda aquesta és una professió molt específica i impossible de realitzar de forma liberal i per altra aquí a Andorra no hi ha cap instal·lació d'aquest tipus.

   Respon
 43. Bona tarda:
  Primerament, gràcies per la vostra entrada perquè és molt completa i amb molt bons detalls.

  Tinc un dubte i és que estic estudiant actualment psicologia a la Universitat Carlemany d'Andorra i després vull treballar com a autònom (tinc una altra carrera que podria convalidar). La meva idea és anar a viure a Andorra en un futur quan s'acabi la carrera. El treball seria en línia pel que no necessitaria de local. Es podria fer?

  moltes gràcies

  Respon
  • Hola Borja, moltes gràcies per comentar.

   Com a «autònom» (professional titulat) podries establir-te a Andorra com a psicòleg clínic, però només podries exercir d'allò que la teva formació acadèmica et permet (allò relacionat amb psicologia). Per tant, depèn en primer lloc de l'activitat que realitzareu.

   D'altra banda, quant a l'altra cursa, quina és? té a veure amb l'activitat que vols exercir com a professional titulat? Si no és així, em temo que tampoc no serviria.

   A la vostra disposició.

   Respon
   • Bon dia José:
    Gràcies per la vostra resposta. La meva altra carrera és CAFYD. Però principalment exerciria de psicòleg. Com que és autònom hauria de passar per l'AFA? O el procés és diferent? Estudiar a la Carlemany m'ajuda en el procés?

    Moltes gràcies de nou

    Respon
    • Hola de nou Borja,

     En exercir com a psicòleg clínic i com a professional titulat, no necessitaries ni fiança de l'AFA, i el procediment és diferent, usualment més ràpid i molt més barat. Això sí, si no comences pràcticament ja necessitaràs titulació B2 de català, la nova legislació ho exigeix i entra en vigor al juny de 2023.

     Respon
     • Bona tarda José:
      Moltes gràcies de nou, acabo el 2024-2025, per tant m'hauré de treure el B2 de català. Com que és de poble de València, ho tinc més dominat jaja. Estarem en contacte, segur.

 44. Josep, una darrera consulta. Els meus pacients seran totalment en línia i potser no estiguin localitzats a Andorra el 100%, hi hauria un problema llavors? Moltes gràcies de nou

  Respon
  • Hola de nou Borja,

   Tranquil, no hi ha cap problema amb això. Sempre que compleixi els requisits de residència i residència fiscal (especialment que resideixi la major part de l'any aquí) serà resident fiscal aquí.

   Respon
 45. Bon dia, m'agradaria poder donar-me d'alta com a autònom professional titulat a Andorra. Treballo com a cap de màrqueting freelance per a una empresa Belga. Tinc títol de grau en Publicitat i Relacions Publiques. I no hi hauria cap problema per al B2 de català.

  Seria de cara al 4T d'aquest any, que aniré a viure a Andorra.

  Quedo pendent, gràcies.

  Respon
 46. Bon dia. El requisit d'aportar evidència del grau B2 de català per a professions titulades i la seva disposició transitòria fins al 23 de juny de 2023, aplica també en casos de contractació per compte alié? És a dir, si una empresa andorrana volen contractar un professional titulat per compte aliè abans del 23 de juny d'aquest any, aquesta podria fer-ho sense que fos exigible el B2 de català a la persona contractada? Gràcies. Salutacions cordials.

  Respon
 47. Hello there,
  (El meu nom, I have Spanish ancestry but I was born and raised in England)

  I està regrouped with el meu partner que és a Andorra. La seva adquisició ha estat resident a l'hora de depender d'haver guanyat fins al seu processament legal i costos que s'han sabut per a ell.

  I have 0 capital no s'ha guanyat i s'està treballant only being fluent in English.
  My partner focuses on property etc.

  I am looking a la idea de start a home service/ freelance with Witchcraft, these would be things like making custom spell bags, jars, potions for customers, custom made essential oils, doing Tarot and Pendulum readings (with of course no guarantee). Aquests són holistic/ reiki stores here already but they don't offer Tarot service, and they don't offer custom made little bundles.
  Allotjament amb la intenció de ser booked per companyies, bars que tindran una altra de les meves instal·lacions en el seu establiment.

  I hi ha cap idea where to start, and understanding that it also doesn't have any certificats to show as a professional.

  What is possible to do?

  Lastly,
  If I were to have en línia shop like from Patreon, how would that work with offering services/ making and shipping custom bundles to them..?

  I want to make sure everything I do will be above board when trying to find a legal means to make some small change for myself.

  Respon
  • Hi Antònia, thank you for your comment.

   I'm afraid it's difficult to make Witchcraft a Andorra, basically because banks són el reticent a open bank accounts per aquest economic activity i it treu a taboo activity. Anyway, sincerament vostè és already andorran resident, vostè pot triar a fer comerç, però és cannot que guareixirà que això és sense problemes.

   Respon
 48. Hola José,

  En el meu cas, sóc enginyer tècnic industrial, autònom, i presto els meus serveis a diferents empreses d'arquitectura i enginyeria a Espanya. Jo treballo pel meu compte, totalment lliure.
  Ara mateix treballo íntegrament des de casa, ja que faig projectes d'enginyeria (projectes d'instal·lacions). Que després legalitzo davant els organismes competents (Indústria de cada Comunitat Autònoma)

  També de tant en tant faig visites a obres, ja que com a projectista, també porto a terme la supervisió dels treballs (adreces d'obra), però això ho faig a tot el territori nacional.

  M'estic plantejant, sempre que sigui possible, anar-me'n a viure a Andorra (comprar habitatge), i continuar exercint la meva professió des d'Andorra (bàsicament, seria un canvi de residència), però sí que continuaria fent certes visites pel territori nacional, tal i com com faig actualment (suposem que aquestes visites no arriben a ser més de 100 dies a l'any).

  La condició del català és condició sine qua non?
  Si els treballs que faig estan relacionats amb instal·lacions que són al territori espanyol, cal col·legiar-se al col·legi d'enginyers d'Andorra?
  Em pregunto, per tant, si el canvi de residència és possible, i si no hi ha cap problema que les empreses a les quals facturaria els meus serveis estiguin «ara mateix» totes a Espanya.
  No descarto obrir-me camí també a Andorra.

  Moltes gràcies,
  Salutacions,

  Respon
  • Hola Enric, moltes gràcies per comentar.

   Efectivament, el català és necessari per a una professió titulada. L'altra opció és constituir una societat i establir-te com a empresari, tens més informació aquí:
   https://andorrainsiders.com/abrir-montar-empresa-andorra/

   Tot i això, el cost és molt més alt, començant per una fiança de 50.000€ que cal abonar a l'Autoritat Financera Andorrana…

   D'altra banda, sí, s'hauria de col·legiar a l'escola d'enginyers d'Andorra. I en principi no hi ha problema que les empreses a les quals presta serveis estiguin majorment ubicades a Espanya.

   Respon
 49. Hola, sóc desenvolupador de programari que treballo des d'Espanya com a freelance per a clients de centre Europa. No disposo de titulació universitària, només un CFGS. Em fa força enrere la fiança de 50k, sobretot amb la inflació que tenim (si la cosa no canvia de rumb, en uns anys no es podrà comprar ni una bicicleta amb aquests diners)
  Se sap alguna cosa sobre si s'obriran les professions titulades a cicles formatius a curt o mitjà termini?
  Y otra más 🙂
  Als meus clients els facturo sense IVA perquè sóc operador intracomunitari. És possible per a una empresa andorrana, o caldria sumar-li l'IVA quan es treballi per a un client de qualsevol altre país d'Europa?

  Respon
  • Hola Manuel, moltes gràcies per comentar.

   Pel que fa al teu primer dubte, em temo que no li és possible accedir per la professió titlada llavors. Tampoc no hi ha res plantejat d'ampliar la professió titulada a cicles formatius. A més, requereix col·legiació professional, amb la qual cosa dubto que a mitjà termini es plantegi això ni tan sols.

   Pel que fa a l'IVA, això depèn de moltes coses. Incloent-hi el producte o servei ofert, qui l'ofereix i qui el rep, les seves jurisdiccions, etc.

   Gràcies!

   Respon
 50. Que tal,
  Sóc desenvolupador informàtic, he treballat diversos anys a Andorra en relació amb dependència, però ara optaria per crear la meva pròpia empresa i facturar empreses de fora d'Andorra.
  Quina seria la millor opció possible?
  gràcies

  Respon
 51. Hola!
  Si obtinc la meva residència fiscal a Andorra a través d'una professió titulada (no autònom) però alhora presento ingressos com a freelance derivats d'altres activitats (poker) hauria de fer igualment el tràmit del dipòsit fiança de 50k etc.? Seria possible fer-ho de totes maneres? Moltes gràcies!

  Respon
  • Hola Eric, moltes gràcies pel teu comentari.

   El problema és que, per una banda, la professió titulada us obliga a exercir de l'activitat econòmica per la qual ets professional titulat. I de l'altra, per exercir altres activitats diferents, cal adoptar alguna via jurídica (comerç o societat). Es podria avaluar, però cal veure l'encaix.

   L'única cosa que sí que es pot fer, sempre que no representi activitat professional, és gestionar el capital propi i invertir-lo.

   Respon
 52. bones,

  Molt interessant l'article, entenc que per al 2024 les condicions no canvien pràcticament.

  Em sorgeix un dubte, al sector d'enginyeria infomàtica som molts els que no acabem al seu moment la carrera, per les circumstàncies de cadascú. Tot i això molt com és el meu cas tenim més de 20 anys d'experiència en el sector, incloent grans tecnològiques americanes com Microsoft, HPE o VMware. En aquests casos que no hi ha titulació oficial però si experiència demostrable, quines opcions tindria un professional que considerés instal·lar-se com a freelance a Andorra per treballar amb clients europeus i americans?

  moltes gràcies

  Respon
  • Hola Juanma, moltes gràcies per comentar.

   Efectivament, per al 2024 les coses segueixen igual respecte a la professió titulada (autònom) a Andorra.

   Em temo que en casos com el que em comenta, com el seu, només es pot constituir una societat i abonar la fiança de 50.000€ respectiva a l'Autoritat Financera Andorrana, lamentablement…

   Respon
 53. Bon dia,

  Sóc autònoma a Espanya i em dedico a fabricar i vendre les meves artesanies a tota espanya i Europa. El meu marit s'ha de mudar a Andorra per treballar i voldria saber si la meva pràctica podria ser possible a Andorra. No importa si com a freelance o creant una societat, ja que m'interessaria escalar el negoci. Podria seguir amb la meva emprenedoria que vaig començar a Espanya d'alguna manera?

  Respon
  • Hola Sara!

   Per suposat. Si el seu marit serà resident indefinit, a més, el millor seria que fessin un reagrupament familiar i, ja després, fes la via més convenient donat el seu cas per exercir pel seu compte el negoci d'artesanies. Així, els sorgirien barats els tràmits.

   Pueden contactarnos a contact@andorrainsiders para más información si quieren seguir adelante 🙂

   Respon
 54. Hola jose.
  Sóc pedra. Jo tinc titulació fp d'electricitat, aigua i gas. I em van dir que era vàlid per a tot Europa. I m'agradaria saber si amb la meva titulació podria certificar instal·lacions. Sense necessitat de donar-me dalta. Actualment estic registrat com a agent de seguretat industrial de Catalunya «rasic» i he pogut registrar instal·lacions a altres províncies, però m'han demanat un a andorra i no sé si he de convalidar o directament no es pot?
  gràcies per endavant.

  Respon
 55. Hola!

  Sóc una psicòloga graduada i amb dos màsters però no vàlids a Andorra per col·legiar-me. Estic en procés de poder matricular-me en un de vàlid però em tocaria esperar 2 anys abans de poder exercir…

  Actualment visc a Andorra amb un permís de residència i treball vàlid per a 10 anys i m'agradaria saber si em podria col·legiar a Espanya creant la meva empresa a Andorra i declarar a Andorra; i exercir de forma en línia amb clients d'Espanya, França i Andorra.

  Com que és en l'àmbit de la sanitat no sé si és possible; perquè tinc entès que en altres professions col·legiades és possible; no sé si estic en raó.

  Moltes gràcies per endavant!

  Casa.

  Respon
  • Hola Marie, moltes gràcies per comentar.

   A aquest efecte caldria analitzar dues coses per separat:

   1) Si Espanya permet la col·legiació per a no residents
   2) Si Andorra permet exercir sense estar col·legiat al país (i sí estant-ho a Espanya)

   No obstant això, novament això requeriria una anàlisi en profunditat de les normatives als dos països.

   Respon

Deixa un comentari

Ser autònom a Andorra o freelance el 2022: requisits
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes

Contacta amb nosaltres