Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

La Sanitat a Andorra el 2022 explicada al detall

Certament la sanitat és un dels punts clau que fan d'Andorra un país extraordinari. Aquest sistema tan competent i eficient li ha valgut a Andorra l'ésser considerada com la millor sanitat de l'món o de les millors de l'món en diferents i variats rànquings.

Per exemple, la revista de medicina T'he Pensat va publicar el 2017 un informe que va elaborar l'Institut d'Avaluació i Mètrica de la Universitat de Washington (De. Un.). Aquest informe recollia les dades de 195 països entre 1990 i 2015, realitzant una avaluació cada cinc anys. El sistema sanitari del Principat encapçalava el rànquing mundial en totes aquestes avaluacions, des dels 85 punts obtinguts el 1990 fins als 95 de 2015, en què Islàndia va obtenir 94 punts, Suïssa (92 punts),  Espanya, amb 90 punts i França, que és quinzena, amb 88 punts. Però com funciona?

La seguretat social andorrana

La salut, sanitat i seguretat social a Andorra es basen en un sistema simplificat i centralitzat molt eficient. En aquest cas, un sol organisme regula tots els dispositius socials i la cobertura mèdica de país: la Cas, Caixa de Seguretat Social Andorrana (Caixa Andorrana de Seguretat Social). D'altra banda, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària o SAAS és l'entitat parapública, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera que assumeix la gestió i administració de tots els recursos públics humans, materials i financers dedicats a l'atenció sanitària a Andorra.

Com molt bé va resumir l'ex-ministre de Salut Carles Álvarez-Marfany (actual ambaixador d'Andorra al Vaticà), l'eficàcia de la sanitat a Andorra té la base a tres principis fonamentals:

 • La corresponsabilitat, Perquè els ciutadans paguen directament una part dels tractaments.
 • La solidaritat, Perquè les persones que no poden fer front a el copagament no queden excloses de el sistema.
 • La lliure elecció de metge. Els pacients poden triar quin metge els tractarà.
CASS, seguretat social a Andorra i la sanitat
La CASS a Andorra

Un avantatge força remarcable és que compta amb més subvenció de tractaments dentals que els països veïns. També contribueixen al molt bon funcionament del sistema una elevada renda per càpita, la poca massificació del país, i la gran participació de treballadors que cotitzen a la seguretat social. És a dir, la bona manera de l'economia andorrana.

Per contra, a causa de la reduïda quantitat d'habitants d'Andorra existeixen especialitats en la sanitat a les quals no hi ha accés al propi país. Per aquest motiu, la CASS té establerts convenis amb els serveis de seguretat social d'Espanya i França pels quals les especialitats no disponibles a Andorra es poden realitzar allà (més endavant en detall).

Quin és el preu de la sanitat a Andorra?

Començant pel principi de coresponsabilitat, a Andorra la sanitat funciona per copagament. La cobertura sanitària cobreix una part del cost total, no tots els costos. Les despeses mèdiques cobertes per CASS es divideixen bàsicament en tres segons el servei mèdic i limport subvencionat. Suposant que s'accedeix a la sanitat per via preferent (veure apartat de Metge Referent per a més informació):

 • Aquells pacients que acudeixin a ambulatoris o centres de salut, per consultes o visites d'especialistes, la Cas cobreix com a mínim el 75% del cost.
 • En cas de hospitalització la cobertura sanitària cobreix el 90% de les despeses, Permetent a més el pagament només de percentatge no cobert per la Cas.
 • Les despeses causades per accidents laborals o malalties professionals i els parts estan coberts al 100%.
 • Finalment si les seves despeses de salut a Andorra estan efectuats davant serveis no afiliats a la seguretat social andorrana, els reemborsaments estan poden ser de fins al 33% de total.

No obstant això, la Cas finança el 100% de tractament a aquelles persones que demostrin que no poden fer front al deute, com persones sense recursos o en situació d'exclusió social, enllaçant així la sanitat amb el principi de solidaritat abans esmentat, ja que ningú queda despenjat per la seva mala situació econòmica.

Cal destacar que en primer lloc l'usuari o pacient es fa càrrec de tots els costos. Quan és atès per un metge rep un formulari segellat i els rebuts de la Cas. La recuperació de percentatge de les despeses corresponents es realitza a través duna oficina local de la Cas amb tota la documentació. Tot i que actualment també hi ha un sistema informàtic que fa aquest procés automàticament i reemborsa l'import per transferència bancària si tot és correcte al cap doncs dies.

Una solució per a aquells que no vulguin implicar amb els pagaments puntuals que suposa el copagament és contractar una assegurança complementària de despeses, Que cobreix precisament el percentatge dels costos que no subvenciona la Cas.

La sanitat a Andorra és pública o privada?

El tercer principi fonamental de la sanitat a Andorra és la llibertat. Llibertat tant per tractar-(llibertat de metge, De demanda) com per exercir (llibertat de SER metge, d'oferta). De fet, poden consultar tots els professionals de la salut i centres convencionats amb la CASS que exerceixen a Andorra aquí.

I és que a aquest sistema sanitari es poden adherir com convencionals tots els professionals que ofereixen serveis subvencionats per la Cas per un procés simple i amb determinades condicions, resultant la sanitat en un sistema de xec amb copagament en el qual l'Estat està obligat a finançar els serveis sanitaris, però és l'usuari el que tria qui, on i com els obté.

Així, pot un pacient acudir a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i se li tractarà amb totes les garanties i condicions de la sanitat andorrana. Però també pot fer-ho en una de les moltes clíniques privades convencionals per la Cas per al servei que demanda i la Cas aplica els mateixos estàndards.

De fet, els metges privats estan legalment autoritzats a realitzar operacions quirúrgiques i de diagnòstic en un hospital si el client ho demana i més amb la novetat de mèdic Referent Andorra busca evitar la saturació de sistema i hospitals públics coordinant i organitzant als pacients de manera eficient a les clíniques privades, cosa impensable en els sistemes veïns.

Per tant, així és, Andorra té sanitat pública, però és un sistema que busca ser competent i eficaç. D'una banda quant a sanitat pública es limita a posar condicions, requisits i convenis i de l'altra la sanitat privada (clíniques, professionals, centres, etc.) s'adhereixen als convenis, accepten les seves condicions i requisits i competeixen a la sanitat pública . D'altra banda, l'usuari només ha de suportar la seva part del copagament i només si no té assegurança complementària.

Com s'obté la cobertura sanitària a Andorra?

Per obtenir cobertura sanitària a Andorra com a resident es pot unir a la Caixa de Seguretat Social Andorrana. Més del 90% dels habitants del país estan coberts per aquesta assegurança social, segons dades estadístiques. No obstant això, hi ha residents passius no coberts que tenen la seva pròpia assegurança privada. Això és degut al fet que els residents passius, en no exercir activitat econòmica al país, no estan obligats a cotitzar a la seguretat social.

L'afiliació a la Caixa de Seguretat Social (Cas) és obligatòria per a totes les persones assalariades que exerceixen una activitat econòmica o professional i per tant per a la gran majoria dels residents. Hi ha dues maneres d'estar cobert per la sanitat andorrana mitjançant seguretat social: amb una ocupació efectiva ja sigui per compte propi o per compte aliè (amb una empresa local o estrangera) o sent aturat. Els aturats poden optar per afiliar-se a la CASS pagant una contribució de 200-400 euros per mes. Així, empresaris, autònoms i treballadors per a empreses queden coberts per la CASS.

Encara que la seguretat social andorrana no es tracta d'una assegurança de salut independent, amb la cobertura de la CASS té coberts addicionalment els seus viatges als països veïns com França, Portugal i Espanya. No obstant això, haurà de sol·licitar un volant de desplaçament a la CASS abans del viatge i posteriorment enviar les factures mèdiques a la CASS pel seu reemborsament. Pot llegir més informació sobre la cobertura a l'estranger i els tràmits d'aquest apartat de la pàgina de la CASS.

Segur privat. ¿Cal?

Recomanable però no necessari. L'assegurança privada de salut permet ampliar el ja de per si completa assegurança social andorrà (clíniques i serveis no convencionats). A més, hi assegurances complementàries que cobreixen el percentatge restant en aplicar la subvenció corresponent de la CASS, per evitar els pagaments puntuals totalment. S'estima que al voltant del 25% de la població té una assegurança de salut privada pels beneficis. Poden llegir sobre les assegurances privades complementàries per evitar el copagament de la CASS i sobre les assegurances privades per a residents passius aquí. El preu ronda els 40€ al mes.

Distribució de sistema sanitari a Andorra

La xarxa sanitària d'Andorra és gran si es té en compte la mida de país. Hi ha un hospital principal a la capital amb 200 llits (Hospital Nostra Senyora de Meritxell).

hospital nostra senyora de meritxell, Andorra i la sanitat
Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Andorra

Al llarg de Principat hi ha 10 centres sanitaris que brinden nivells d'atenció molt elevats. Estan oberts durant la setmana, però poques vegades durant el cap de setmana. Els centres brinden atenció preventiva, immunitzacions, primers auxilis, cura prenatal i infantil, planificació familiar i assessorament general.

Pot rebre atenció urgent visitant un centre de salut o tenint una visita a casa sense necessitat d'una cita. Els pacients de la tercera edat poden ser atesos a més en un centre geriàtric privat de 50 llits (Centre Geriàtric Sant Vicenç d'Enclar).

Andorra té una de les taxes de farmàcies per habitant més grans de el món. Al Principat hi ha més de 50 farmàcies que proporcionen medicaments prescrits i no receptats i suplements de salut.

Preguntes freqüents per a turistes i estrangers

Com sol hem explicat la sanitat per als donats d'alta al sistema, ara contestarem algunes qüestions que sovint es fan els turistes no donats d'alta a la Cas.

La targeta sanitària europea serveix a Andorra?

No, no serveix. Tot i que Andorra té alguns acords amb la Unió Europea i per la seva proximitat a Espanya i França, es tendeix a creure que es pot fer servir la targeta sanitària Europea, però, no és així. És important informar-se bé abans de viatjar. Com que Andorra és un país que no forma part de la Unió Europea la Targeta Sanitària Europea no té validesa al Principat.

Preu de la sanitat a Andorra per a espanyols i altres estrangers

Per a una persona no resident, per exemple un espanyol, la visita a urgències pot tenir un cost de 350€ sense cap problema a l'hospital Meritxell, així que en cas de viatjar al país és recomanable contractar una assegurança o almenys tenir lassegurança de pista en esquiar. Així, en cas de tenir algun problema, es té assistència sanitària a Andorra sense haver de pagar un preu desorbitat. Això és degut a que els preus per a no residents són més alts, a més que no els cobreix la CASS.

Accidents freqüents

La majoria dels accidents ho són per esports d'hiverno durant la temporada alta d'Andorra. Caigudes i lesions a la muntanya esquiant o practicant un altre esport similar són el més nombrós, especialment davant condicions meteorològiques adverses. Per això, es recomana als viatgers que es mantinguin a l'corrent amb alertes locals de la situació meteorològica i d'allaus. Les allaus generalment ocorren durant la meitat de l'hivern, principis de l'estiu. També poden ocórrer esllavissades de terra després de llargs períodes de pluges intenses. Les lesions relacionades amb el crim són gairebé nul·les.

Conveni entre Espanya i Andorra

hi ha un conveni sanitari entre Espanya i Andorra. Cal realitzar diversos passos i tenir clar què cobreix el conveni i què no. Abans de viatjar a Andorra has de sol·licitar a la Seguretat Social el volant de desplaçament a Andorra, També conegut com E / AND-11. Durant el viatge hauràs de portar aquest formulari i presentar-lo al costat de tu DNI si necessites fer ús del sistema sanitari.

No obstant això, aquest formulari no t'allibera de pagar en cas d'haver d'anar a metge. Amb una urgència la persona afectada haurà de pagar entre un 10% i 25% de l'assistència mèdica. Cal tenir en compte que de forma inicial abones la totalitat de el cost ia la volta a Espanya has de sol·licitar el reemborsament de l'percentatge que no et tocava pagar.

En cas que no sigui una urgència, hauràs de pagar tot el cost mèdic. Si l'assistència mèdica necessària és poca, no ens sortirà gaire cara, però la sanitat a l'estranger pot arribar a ser molt costosa com més greu sigui el que patim. Podeu obtenir més informació en qualsevol cas llegint sobre el conveni de seguretat social aquí entre Espanya i Andorra aquí, que encara que és un altre tipus d'acord, comparteix algunes coses.

Conveni entre França i Andorra

El 12 de desembre 2000, la República francesa i el Principat d'Andorra van preparar una conveni de seguretat social. Té com a objectiu cobrir a el major nombre de persones en el sector de la salut i de la protecció social. Aquest conveni especifica que els individus estan sotmesos a el règim de seguretat social de país en el qual estiguin exercint una activitat:

 • Els treballadors assalariats o no assalariats, independentment de la seva nacionalitat, exercint ara o abans una activitat professional en un dels dos països,
 • Les persones assegurades sense activitat, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
 • Els empleats públics en exercici o jubilats.

Les branques sotmeses a conveni Franco-andorrana en matèria de salut i de protecció social són les següents:

 • Malaltia i maternitat,
 • Accidents de treball i malalties professionals,
 • Incapacitat i defunció,
 • Vellesa,
 • Prestacions familiars diverses.

Quines són les principals causes de mortalitat a Andorra?

Per als residents, els tumors, les malalties cardiovasculars i respiratòries causen la quantitat més gran de morts. La mortalitat infantil és molt baixa. La taxa de mortalitat d'Andorra en 2018 va ser de 4,4% amb 335 morts.

Metge referent i Via Preferent

Una de les darreres novetats de la Sanitat a Andorra és la del metge Referent, per millorar l'accés, l'eficiència i la coordinació de l'atenció mèdica. L'usuari donat d'alta a la CASS actualment ha de triar un metge de capçalera o pediatre com a Metge Referent. Aquest, ofereix una atenció sanitària més personalitzada però general, i fa el seguiment de l'estat de salut de l'usuari al llarg de el temps. És el primer node, el primer diagnòstic, el que demana visites a especialistes i fa de guia pel sistema de salut i es coordina amb els diferents professionals sanitaris que tracten el pacient.

A més, a les consultes al Metge Referent no cal abonar el cost total. Directament només es paga la part que correspon a lusuari, és a dir, el 25% de la tarifa establerta. Mitjançant el metge referent s'estableix la trucada Via Preferent d'accés a la sanitat. El funcionament daquesta via és simple: per accedir a visites de metges especialistes cal anar derivat del metge referent, al qual cal fer una visita en primer lloc. És el metge referent el que ens hi ha de derivar.

Per descomptat, hi ha excepcions a això. Concretament, a més del metge referent, també ens deriva per la via preferent des dels serveis d'urgències dels centres sanitaris o per accedir als serveis després d'una hospitalització. Els metges referents han de ser metges amb especialitat de Medicina General, però a més, si es té una malaltia o condició que requereixi un seguiment periòdic especialitzat, es pot disposar d'un metge especialista referent a qui consulti directament una vegada feta la derivació inicial pel metge referent. En aquest cas, és el mateix especialista que ha triat el qui realitza l'assignació.

L'objectiu del metge referent i la via preferent és, òbviament, evitar un col·lapse dels metges especialistes per fer visites que no són necessàries, ja que el metge referent ha d'oferir una justificació adequada i segons el seu criteri professional per derivar el pacient a un especialista . Els percentatges indicats anteriorment són aplicats només quan s'accedeix per la via preferent. Quan s'accedeix per via no preferent, la CASS només cobreix el 33% a les visites, el 60% en actes, proves i productes prescrits i el 60% en actes de reeducació i readaptació funcional (davant del 75%, el 75% i el 651 .

Contacte i més informació

Si necessita més informació, vol residir a Andorra o traslladar el seu negoci, no dubti en contactar-nos aquí. Per a més informació sobre Andorra, en canvi, visiteu el nostre bloc.

4 comentaris a “La Sanidad en Andorra en 2022 explicada al detalle”

Deixa un comentari

La Sanitat a Andorra explicada al detall, el sistema sanitari andorrà, el saas i la CASS

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per Abast Global, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents