Electricitat a Andorra: preu de la llum i cost

Actualment l'electricitat és a la boca de tots pels absurds preus de la llum després de la pandèmia. Si Andorra destaca molt per alguna cosa popularment, a banda de l'esquí, és pel preu reduït d'alguns productes com els combustibles (gasolina i gasoil), alcohol i tabac. Això és degut a que, malgrat que actualment aquests productes sí que tenen impostos especials per la homologació que va haver de fer el país, aquests són substancialment més baixos que els dels països veïns com Espanya o França.

L'electricitat, com veurem en aquest article, és un d'aquests béns barats ja que també és considerat un bé «estratègic» (que traduït del politiquès significa que és molt usat i per tant cal rebentar-lo a impostos) i conté impostos especials. Com que a Andorra els tributs especials són baixos en comparació als altres països, l'electricitat resulta més assequible i el preu de la llum és menor.

Hem decidit dedicar un article a la llum i els seus costos perquè és molt rellevant per fer una aproximació del cost de vida que existeix a Andorra, una cosa que molts dels nostres clients i gent que volen establir-se al Principat intenten fer per fer els seus càlculs de pressupost i rendibilitat. Això és una cosa que es fa molt més palesa en els negocis intensius en electricitat, com la mineria de criptomonedes.

Més encara si ho comparem amb el preu de la llum a Espanya, ja que s'ha disparat fins a màxims històrics el 2021. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) la factura total mitjana a Espanya ha estat de 949 euros, que és un 41% més que la factura del 2020 (675 euros), i un 18% més que la factura del 2018, a la qual el Govern s?havia compromès a no superar. En termes mensuals mitjans, la factura de l'electricitat a Espanya va ser de 62,33 euros el 2019, 56,28 euros el 2020 i 79,11 euros el 2021.

FEDA, la companyia elèctrica d'Andorra

A Andorra, l'electricitat està monopolitzada per una empresa paraestatal anomenada FEDA (Forces Elèctriques D'Andorra). Aquesta entitat és la responsable de tant de generar electricitat al país com d'importar la resta dels països veïns (Espanya i França). Es tracta d'una reorganització de FHASA (Forces Hidroelèctriques d'Andorra) després de nacionalitzar-se, establir-se com una empresa moderna i ampliar-se les competències i la missió a abastir el territori andorrà d'energia.

FEDA, empresa d'electricitat i energia d'Andorra
FEDA, empresa d'electricitat i energia d'Andorra

De fet i anant més enllà, FEDA és l'entitat pública importadora, generadora, distribuïdora i comercialitzadora d'energia elèctrica del Principat. Gestiona la central hidroelèctrica d'Encamp, que abasta aproximadament el 20% de la llum consumida al país i les dues filials FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, impulsen projectes de xarxes de calor, generació denergia i mobilitat sostenible. Finalment compten amb FEDA Cultura que dirigeix el MW Museu de l'Electricitat d'Andorra, el Camí didàctic de la central d'Encamp i altres projectes socials i culturals.

Preu de la llum a Andorra

Els costos de l'electricitat a Andorra, de manera semblant a la d'altres països, són complicats d'estimar ja que segueixen un patró complex segons el consum, la potència i els trams horaris usats. A més hi ha diverses tarifes. Podeu consultar-ho tot als apartats de FEDA per a particulars i FEDA per a empreses.

Preus per a particulars

 • Costos de contractació: la connexió (drets de ramificació) per 57,48 €, la bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores, per la potència contractada i pel preu del tram 2, que es torna en donar de baixa el contracte) i finalment els aparells de mesura si no es volen llogar.
 • Costos per canvi de domicili: drets de trasllat 57,48 € i actualització de la bestreta.
 • Costos per modificació de contracte: 42,85 € i actualització de la bestreta.
 • Costos mínims: s'estableix un consum mensual mínim de 20 vegades la potència contractada, pagat amb els costos especificats a les taules de Tm1 i Tm2. Així, si no se supera el consum mínim esmentat, s'aplica el cost mínim.
 • Tarifes: hi ha tres tarifes: la plana, la de discriminació horària (amb un mínim de 5,5 kWh de potència) i la bonificada per a persones en situació vulnerable, que evita del pagament del cost per potència fins a 8,8 kWh.
Cost de potènciaTram 0-100 kWhTram 100-600 kWhTram 600-1000 kWhTram +1000 kWhTram mín. 1Tram mín. 2
2,06 €/kwH11,55 cts €/kWh10,17 cts €/kWh17,52 cts €/kWh20,72 cts €/kWh15,53 cts €/kWh11,17 cts €/kWh
Costos de la tarifa plana el 2023
Cost de potènciaTram 0-100 kWhTram 100-600 kWhTram 600-1000 kWhTram +1000 kWhTram de nit (8-23h)Tram mín. 1Tram mín. 2
2,08 €/kwH12,74 cts €/kWh12,74 cts €/kWh18,35 cts €/kWh20,72 cts €/kWh9,25 cts €/kW16,27 cts €/kWh11,69 cts €/kWh
Costos de la tarifa de discriminació horària el 2023

Preus per a empreses

Com podem veure a l'enllaç, per a empreses hi ha tres tarifes diferents: la blava (fins a 20 kWh de potència), vermella (entre 20 kWh i 250 kWh) i verda (més de 250 kWh). Cadascuna amb els costos mínims corresponents, tarifa plana i tarifa de discriminació horària que no reproduirem aquí perquè excedeix l'objectiu d'aquest article. Si voleu obtenir informació més clara i assessorament sobre això us recomanem que contacteu amb el servei al client de FEDA, o també podeu obtenir una mica d'informació aquí. Pel que fa als costos inicials, queden:

 • Cost de connexió (drets de ramificació): tarifes blaves 104,50 €, tarifes vermelles 344,85 €, tarifes verdes 694,93 € (IGI inclòs).
 • El bestreta (import corresponent a un consum de 100 hores per a tarifes blaves i 50 hores per a vermelles i verdes, per la potència contractada i pel preu del consum, que es torna en donar de baixa el contracte).
 • Cost dels aparells de mesura si no es volen llogar.
 • Costos per canvi de domicili: drets de trasllat 57,48 € i actualització de la bestreta.
 • Costos per modificació de contracte: 42,85 € i actualització de la bestreta, només si és una modificació dins de la tarifa del color establert.

Formes de pagament de FEDA

A la pròpia pàgina web de FEDA s'indica que en el moment de formalitzar el contracte de subministrament, el client comunicarà el número del compte IBAN on vol domiciliar el rebut que es carregarà mensualment. Si el banc de l'IBAN a domiciliar proporcionat torna un rebut, es podrà fer el pagament:

 • Mitjançant l'enllaç a un TPV virtual que es rep per SMS o correu electrònic, sempre que hagueu informat d'aquestes dades.
 • Pagament mitjançant transferència bancària, indicant núm. CC i/o el nom del titular del contracte. Cal enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic o per fax en horari d'oficina.
 • A les pròpies oficines físicament.

Pel que fa a la reconnexió,

 • Si l'import del deute se satisfà entre les 9 hi les 21 h del divendres, dissabte i vespra de festius, la reconnexió serà efectuada durant el dia. Fora daquest horari es reconnectarà al dia següent.
 • Si l'import del deute se satisfà entre les 9 hi les 21 h del divendres, dissabte i vespra de festius, la reconnexió serà efectuada durant el dia. Fora daquest horari es reconnectarà al dia següent.

Per què és tan barata l'electricitat a Andorra?

Com a causa dels desorbitats preus als països de l'entorn estava de moda el preu de la llum, Sílvia Calvó Armengol que és la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i la presidenta de FEDA, va explicar els motius pels quals la factura elèctrica andorrana és més econòmica que a altres països d'Europa com Espanya, França o Regne Unit.

Com hem dit anteriorment, la central hidroelèctrica d'Engolasters nodreix el país amb aproximadament el 20% de l'electricitat que consumeix. D'altra banda, hi ha un protocol de compravenda d'energia fotovoltaica a què disposen d'aquests panells, i altres minicentrals hidràuliques com ara Nord Andorrà a Arcalís. Però com veurem més endavant, resulten irrellevants davant del consum total de llum d'Andorra. El 80% de la llum que es consumeix a Andorra importa, concretament comprant-la a França i Espanya.

Si això és així, per què l'augment de preus de la llum als països veïns no ha afectat la factura elèctrica andorrana? És degut a una sèrie de factors i compromisos duts a terme per FEDA i el Govern d'Andorra. En primer lloc, van decidir mantenir el preu de l'electricitat igual que el 2020, i la intenció és que també es mantingui per al 2022. Bàsicament per donar suport a famílies i empreses que afectades per la crisi econòmica i social provocada pel COVID-19.

D'altra banda, encara que Andorra compri la seva electricitat a l'exterior, no és un client qualsevol per la seva mida. Això us permet negociar amb les elèctriques estrangeres contractes més favorables que un client corrent i per tant que les fluctuacions de preu no afectin tant el subministrament atorgat. A més, FEDA aprofita la central hidroelèctrica produint electricitat durant les hores en què els proveïdors tenen la llum més cara, evitant comprar quan el preu és més alt. I per tant l'impacte de la pujada internacional al país.

Per exemple, al conveni signat amb EDF, la companyia francesa, es disposa que una part de lenergia comprada té un preu fix prèviament establert. Pel que fa a la llum d'origen espanyol, també es va signar un conveni semblant amb l'elèctrica espanyola ENDESA en què es va introduir un preu fix de compra a part de l'electricitat.

El resultat és que, segons la mateixa ministra usant dades d'Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea, el 2020 la llum era un 68% era més barata que a Espanya i un 43% més barata que a França. Si la comparem amb la mitjana europea, va estar un 58% més barata. Tot i això, igualment FEDA haurà d'assumir un cost més gran igualment per l'electricitat importada, cosa que li suposarà una erosió en els beneficis dels propers anys. Això no obstant que li és assumible gràcies a la seva solvència i els seus comptes sanejats.

Així doncs, és com Andorra manté el compromís amb els usuaris i consumidors d'energia. Un compromís ampliat amb la voluntat d'incrementar la producció local fins a cobrir el 50% de la demanda i avançar en la transició energètica cap a un model més sostenible i de reduït impacte mediambiental. Per tots són reconeguts els carregadors elèctrics públics per a automòbils que FEDA va instal·lar en aquesta adreça, per exemple.

FEDA repercuteix els costos i augmenta el preu de la llum

L'empresa d'electricitat andorrana finalment va pujar el preu de la llum el 2022. L'increment de preus i de volatilitat als mercats energètics europeus fruit del context geopolític, han fet inevitable un increment de tarifes. L'impacte d'aquests increments de preus als mercats veïns havia estat assumit per complet per FEDA fins al mes d'abril del 2022, que ha fet un esforç financer per no repercutir en els clients l'increment de despeses generat per la compra de l'electricitat.

En concret, i segons el Decret de tarifes elèctriques de Març de 2022, les tarifes delectricitat van augmentar entre un 15 i un 20% pel consum domèstic i familiar i fins a un 25% en els consums més elevats. Així, el govern pretenia que l'augment dels preus perjudiqués menys les tarifes que tenen la majoria de famílies. A més, el document diu que el seu objectiu també és garantir la sostenibilitat del sistema energètic del país.

Augments de preus el 2023

Amb el nou Decret de les tarifes elèctriques de Novembre de 2022, les tarifes tornen a augmentar de nou un altre 10-15% per a aquest any ja que FEDA ja no pot absorbir tots els costos. La modificació tarifària, proposada per FEDA i aprovada per l'Executiu, és aplicable a partir de l'1 de desembre de 2022 i té com a premisses:

 • Minimitzar l'impacte sobre les famílies amb consums moderats
 • Repercutir l'augment més en els consums elevats per incentivar l'estalvi energètic
 • Protegir les famílies més vulnerables

Així, la modificació tarifària contempla un impacte mitjà de menys del 9% per a la majoria dels clients domèstics, encara que més gran per a aquells amb calefacció elèctrica. Concretament, s'aplica un augment més gran al terme de potència i als mínims, que afecten segones residències i s'iguala el preu del tram 1 i el tram 2 reduint el primer i incrementant de forma més moderada el segon.

També els consums elevats es veuran més afectats per l'increment. Això és perquè es penalitzen força més els trams 3 i 4, que són els de consums d'electricitat més elevats, per fomentar l'estalvi energètic. D'altra banda, les tarifes bonificades es mantenen sense cap increment, complint així el tercer principi que conté aquesta mesura segons el Govern i FEDA i protegint aquells amb menys recursos. Pel que fa a les empreses i clients professionals, l'increment mitjà de les tarifes serà del 17%.

Segons el mateix Govern, el text aprovat permet alhora «mantenir la competitivitat i el diferencial de preus respecte als països veïns». I és que malgrat els augments, les tarifes continuen sent força més barates que les de França i Espanya. Això és encara més palmari en els negocis, ja que encara que en els contractes d'empreses no hi ha els trams de preu de llum segons el consum, el diferencial de preus amb els països veïns és més gran i es manté malgrat l'increment de preus.

Finalment, una novetat és que de manera excepcional els comuns pagaran el 100% de la factura elèctrica corresponent a l'enllumenat de les vies públiques. Totes aquestes mesures es deuen al fet que la compra d'electricitat provinent de l'exterior s'ha incrementat de manera exponencial. Recordem que Andorra importa el 80% de lenergia i els preus de compra de lelectricitat als països veïns shan multiplicat. Tot i que al principi es va poder esmorteir el cop amb els contractes i reduint els beneficis de FEDA, aquesta opció no és realitzable a llarg termini.

Compra d'energia fotovoltaica

Com hem dit anteriorment, hi ha usuaris consumidors amb plaques fotovoltaiques a les quals es compra part de la llum no usada pels mateixos. El 2013, el Govern d'Andorra va aprovar els reglaments de regulació de l'activitat de generació elèctrica d'origen fotovoltaic. S'hi estableixen els procediments fixats tant per a la construcció d'instal·lacions, com per a les condicions de compra de l'energia generada.

 • Pel que fa a la construcció, s'estableix que les instal·lacions fotovoltaiques han d'estar sempre ubicades sobre edificis i en paral·lel a la coberta, i amb una potència màxima autoritzada de 500 kW per instal·lació.
 • Pel que fa a la compra, s'estableix que periòdicament el Govern publica convocatòries per una potència global i unes tarifes de retribució. Aquestes tarifes s'actualitzen anualment amb el 25% de l'IPC durant un període de 20 anys.

Cal destacar que, a més d'aquests usuaris, Andorra està construint un parc solar a Grau Roig que ja ha començat les seves obres. Amb més de 2.000 plaques fotovoltaiques, pretén estar en actiu per a la tardor del 2022 i farà servir panells bifacials per aprofitar la radiació indirecta que es produeix pel rebot dels raigs solars a terra o la neu i que ho fan d'aquesta manera més eficient ocupant el mateix espai. S'han triat aquests panells que permetran aconseguir una producció superior a la que inicialment s'havia previst.

Conclusió

Si bé Andorra és molt dependent de l'exterior quant a energia, el seu mercat elèctric és força competitiu. Amb menors impostos especials sobre la llum, entitats jurídiques força solvents i compromeses i amb acords intel·ligents amb els seus proveïdors el Principat aconsegueix protegir els seus ciutadans d'aquesta dependència de forma àgil i oferir la llum a uns preus assequibles.

Les autoritats andorranes segueixen mirant el futur pel que fa a la infraestructura elèctrica i la independència i transició energètica, una cosa no obstant difícil a causa de l'orografia de muntanya del país. Perquè ens fem una idea, la xarxa elèctrica de FEDA té uns 700 quilòmetres de cables i el 84% està enterrat. Un valor molt elevat on ja que també moltes dificultats per trobar solucions per enterrar les línies elèctriques.

2 comentaris a “Electricidad en Andorra: precio de la luz y coste”

Deixa un comentari

Electricitat a Andorra: preu de la llum i cost
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes

Contacta amb nosaltres