Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

Els 9 convenis de doble imposició

A VPN is an essential component of IT security, whether you'r just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Encara que molta gent no ho sabrà, el Principat d'Andorra porta més d'una dècada realitzant un procés ambiciós d'obertura econòmica internacional, Iniciat el 2010 amb l'acord d'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya i aprofundit amb la nova llei d'inversió estrangera de 2012, iniciant d'aquesta manera uns canvis legals i fiscals per equiparar el país amb els estàndards internacionals, homologant i podent accedir a negociacions.

Una de les conseqüències d'aquesta transformació va ser la signatura de l' Acord Monetari per la qual Andorra va adquirir l'euro com a moneda oficial i més va suposar un gran avanç per a la possibilitat de signar convenis de doble imposició (CDI), Ja que per assegurar el bon funcionament d'un CDI signat per dos estats qualssevol cal que el sistema fiscal, la legislació en matèria de transparència, i les lleis de comptabilitat siguin compatibles.

Què és un conveni de doble imposició (CDI)?

Un conveni per evitar la doble imposició (CDI) és un conveni o tractat internacional que estableix mecanismes per evitar que una mateixa renda que obtingui un contribuent estigui gravada per dos o més estats (Doble imposició fiscal internacional), per un mateix fet generador i per períodes idèntics.

La globalització en les societats modernes està implicant que les relacions econòmiques es internalitzin i que la subsistència de les mateixes depengui en gran mesura dels mercats exteriors, esfondrant així les fronteres estatals davant el dinamisme de l'economia. Com cada Estat és sobirà d'elaborar la seva legislació fiscal, es produeix una superposició de sobiranies fiscals que poden no ser compatibles entre elles. Aquesta situació pot provocar que:

  • Una única persona (física o jurídica) tributi en dos països diferents per una mateixa renda
  • Una mateixa renda sigui gravada en dues persones diferents de dos països diferents
  • un únic bé sigui gravat en dos països diferents.

Una primera solució a això són mesures unilaterals preses per les administracions fiscals de cada estat, que solen consistir en deduccions per a aquests casos de doble imposició. Pero cuando estas son insuficientes, se requiere entonces de disposiciones bilaterales como los convenios para evitar la doble imposición o CDI. Su objetivo es clarificar, unificar y garantizar la situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países.

aquests convenis suelen estar basados en modelos propuestos por organizaciones supranacionales como la OCDE y la ONU y cabe destacar que tenen primacia sobre el Dret intern de país a l'estar emmarcats en l'àmbit de el Dret internacional. En la seva estructura solen estar entre altres coses l'àmbit d'aplicació, les definicions jurídiques i regles de tributació, els mètodes per eliminar la doble imposició, el protocol i algunes disposicions especials més.

¿Per què són importants els CDI?

Los CDI faciliten la promoció de les inversions exteriors i afavoreixen la competitivitat de les empreses nacionals a l'exterior. Les seves mesures s'apliquen sobre les persones físiques i jurídiques residents de qualsevol dels estats signants i afecten els impostos sobre la renda, sobre el patrimoni o sobre els beneficis empresarials. Aquests impostos són exigibles per cadascun dels estats contractants i / o les seves subdivisions polítiques i administratives, i en aquests tractats s'estableix quin dels dos Estats té la competència de gravar les rendes.

Convenis de doble imposició

Concretament per al Principat d'Andorra, la seva rellevant importància resideix per exemple en el cap de l'gravamen de les retencions en origen que determinades administracions, Com la francesa o l'espanyola, s'aplicaven a les societats andorranes que volien exportar els seus serveis a aquests països. Suposa, doncs, un gran avanç per a l'obertura econòmica internacional de país.

Els convenis de doble imposició d'Andorra

Como hemos indicado, para considerar de forma integral la fiscalidad de los no residentes es necesario tener en cuenta, además de la legislación interna en materia del Impuesto sobre la renta de no residentes, los diferentes tratados y convenios internacionales que tiene suscritos un país en vigor. El Principado de Andorra ha signat en els últims anys una sèrie convenis amb altres països per evitar l'evasió fiscal i la doble imposició (CDI) de tots els impostos de naturalesa directa sobre la renda:

  • l'impost sobre els beneficis de societats
  • l'impost sobre la renda de les persones físiques
  • l'impost sobre la renda dels no residents fiscals
  • l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Les disposicions dels CDI s'incorporen a l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de Principat d'Andorra (BOPA), I no poden ser modificats o derogats per les lleis. D'acord amb la Constitució, la Llei tributària andorrana reconeix la prioritat normativa dels tractats o convenis internacionals fiscals com en aquest cas els convenis per evitar la doble imposició. També les lleis de cada tribut en concret reconeixen la primacia d'aquests convenis enfront de l'ordenament intern.

Andorra cuenta a día de hoy con 9 CDI firmados y en vigor con Francia, España, Luxemburgo, los Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Liechtenstein, Malta, Chipre y la última incorporación de San Marino, con perspectivas de seguir con este tipo de acuerdos para seguir con su proceso de apertura internacional.

Convenio de San Marino


El 25 de Mayo de este año, el ministro de Finanzas andorrano, Eric Jover, y su homologo de la República de San Marino, Marco Gatti, firmaron un convenio de doble imposición (CDI) en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio con el objetivo de solucionar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Enmarcado en una visita oficial de Andorra en San Marino, también se ha rubricado un Memorando de amistad y cooperación general y un protocolo específico de salud.

Andorra tenía ya un acuerdo de intercambio de información fiscal con San Marino, pero este nuevo acuerdo sentó las bases de las relaciones comerciales entre los dos países para el futuro. Los CDI son instrumentos vitales para la diversificación económica del Principado de Andorra, la atracción de capitales extranjeros y la internacionalización de las empresas andorranas.

Además, ambas delegaciones mantuvieron varias reuniones bilaterales de trabajo para abordar especialmente el proceso de negociación para el Acuerdo de asociación con la UE, que ambos países trabajan de manera conjunta con Mónaco. Espot explicó la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y donde abordaron la agenda para los próximos meses. Un calendario que continuó con la visita a Andorra del embajador de la Unión Europea, Didier Lenoir, en el mes de junio.

Planificació fiscal internacional

No obstant l'anterior, per realitzar un trasllat i posterior establiment al Principat d'Andorra, així com operar internacionalment, és essencial l'estricte compliment de totes les normatives nacionals i supranacionals. Un últim apunt que podem donar és que el fet que no hi hagi CDI entre Andorra i el país d'origen no significa necessàriament la doble tributació completa i efectiva de la renda a percebre. Dependrà en tot cas de la legislació interna de cada estat referent als no residents.

Amb una planificació fiscal internacional a mà dels millors experts advocats, fiscals i economistes com els associats d'Andorra Insiders, no només tindràs garantida la correcta execució respectant tota la legislació aplicable, sinó una òptima estratègia tributària que evitarà les imposicions excessives sempre al marge de la llei.

Ja sigui per obrir una empresa, viure a Andorra o establir la seu del seu negoci al país, pot contactar amb nosaltres aquí i explicar-nos el seu cas particular. Li farem una proposta amb el que necessita en la seva situació i el pressupost, així com els passos a seguir. A més, oferim una gran varietat de serveis professionals, que pot veure aquí. I per si fos poc, li proporcionem suport integral, acompanyant-lo en tot el procés des resoldre els seus dubtes personals fins a fer de guia de el Principat sense compromís un cop instal·lat, perquè sigui de la manera més segura, fàcil i despreocupada.

Deixa un comentari

Els 8 convenis de doble imposició a Andorra, Andorra Insiders

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma de serveis legals, fiscals i comptables professionals, especialitzada en crear empreses i establir a persones al Principat. 

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents