Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

Els 9 convenis de doble imposició d'Andorra o CDI

Encara que molta gent no ho sabrà, el Principat d'Andorra porta més d'una dècada realitzant un procés ambiciós d'obertura econòmica internacional, Iniciat el 2010 amb l'acord d'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya i aprofundit amb la nova llei d'inversió estrangera de 2012, iniciant d'aquesta manera uns canvis legals i fiscals per equiparar el país amb els estàndards internacionals, homologant i podent accedir a negociacions.

Una de les conseqüències d'aquesta transformació va ser la signatura de l' Acord Monetari per la qual Andorra va adquirir l'euro com a moneda oficial i més va suposar un gran avanç per a la possibilitat de signar convenis de doble imposició (CDI), Ja que per assegurar el bon funcionament d'un CDI signat per dos estats qualssevol cal que el sistema fiscal, la legislació en matèria de transparència, i les lleis de comptabilitat siguin compatibles.

Què és un conveni de doble imposició (CDI)?

Un conveni per evitar la doble imposició (CDI) és un conveni o tractat internacional que estableix mecanismes per evitar que una mateixa renda que obtingui un contribuent estigui gravada per dos o més estats (Doble imposició fiscal internacional), per un mateix fet generador i per períodes idèntics.

La globalització en les societats modernes està implicant que les relacions econòmiques es internalitzin i que la subsistència de les mateixes depengui en gran mesura dels mercats exteriors, esfondrant així les fronteres estatals davant el dinamisme de l'economia. Com cada Estat és sobirà d'elaborar la seva legislació fiscal, es produeix una superposició de sobiranies fiscals que poden no ser compatibles entre elles. Aquesta situació pot provocar que:

  • Una única persona (física o jurídica) tributi en dos països diferents per una mateixa renda
  • Una mateixa renda sigui gravada en dues persones diferents de dos països diferents
  • un únic bé sigui gravat en dos països diferents.

Una primera solució a això són mesures unilaterals preses per les administracions fiscals de cada estat, que solen consistir en deduccions per a aquests casos de doble imposició. Però quan aquestes són insuficients, es requereix llavors de disposicions bilaterals com els convenis per evitar la doble imposició o CDI. El seu objectiu és clarificar, unificar i garantir la situació fiscal dels contribuents que exerceixen activitats econòmiques en altres països.

aquests convenis solen estar basats en models proposats per organitzacions supranacionals com l'OCDE i l'ONU i cal destacar que tenen primacia sobre el Dret intern de país a l'estar emmarcats en l'àmbit de el Dret internacional. En la seva estructura solen estar entre altres coses l'àmbit d'aplicació, les definicions jurídiques i regles de tributació, els mètodes per eliminar la doble imposició, el protocol i algunes disposicions especials més.

¿Per què són importants els CDI?

els CDI faciliten la promoció de les inversions exteriors i afavoreixen la competitivitat de les empreses nacionals a l'exterior. Les seves mesures s'apliquen sobre les persones físiques i jurídiques residents de qualsevol dels estats signants i afecten els impostos sobre la renda, sobre el patrimoni o sobre els beneficis empresarials. Aquests impostos són exigibles per cadascun dels estats contractants i / o les seves subdivisions polítiques i administratives, i en aquests tractats s'estableix quin dels dos Estats té la competència de gravar les rendes.

Convenis de doble imposició o CDI

Concretament per al Principat d'Andorra, la seva rellevant importància resideix per exemple en el cap de l'gravamen de les retencions en origen que determinades administracions, Com la francesa o l'espanyola, s'aplicaven a les societats andorranes que volien exportar els seus serveis a aquests països. Suposa, doncs, un gran avanç per a l'obertura econòmica internacional de país.

Els convenis de doble imposició d'Andorra

Com hem indicat, per a considerar de forma integral la fiscalitat dels no residents cal tenir en compte, a més de la legislació interna en matèria de l'impost sobre la renda de no residents, els diferents tractats i convenis internacionals que té subscrits un país en vigor . El Principat de Andorra ha signat en els últims anys una sèrie convenis amb altres països per evitar l'evasió fiscal i la doble imposició (CDI) de tots els impostos de naturalesa directa sobre la renda:

  • l'impost sobre els beneficis de societats
  • l'impost sobre la renda de les persones físiques
  • l'impost sobre la renda dels no residents fiscals
  • l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Les disposicions dels CDI s'incorporen a l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de Principat d'Andorra (BOPA), I no poden ser modificats o derogats per les lleis. D'acord amb la Constitució, la Llei tributària andorrana reconeix la prioritat normativa dels tractats o convenis internacionals fiscals com en aquest cas els convenis per evitar la doble imposició. També les lleis de cada tribut en concret reconeixen la primacia d'aquests convenis enfront de l'ordenament intern.

Andorra compta a dia d'avui amb 9 CDI signats i en vigor amb França, Espanya, Luxemburg, els Unió dels Emirats Àrabs, Portugal, Liechtenstein, Malta, Xipre i l'última incorporació, San Marino, amb perspectives de seguir amb aquest tipus d'acords per seguir amb el seu procés d'obertura internacional. Actualment s'estan acabant d'establir cinc CDI més d'Andorra: els d'Hongria, els Països Baixos, la República Txeca, Croàcia i el Regne Unit. A més, també se n'està gestant un amb el Kazakhstan, el país asiàtic.

El conveni del Regne Unit encara s'està negociant i el del Kazakhstan és de moment només una intenció, però els de Països Baixos, República Txeca, Hongria i Croàcia només queden pendents de tràmits de signatura i ratificació perquè entrin en vigor. Així, doncs, avança molt ràpid la col·laboració internacional que està fent el Govern d'Andorra en la seva política exterior.

Conveni de San Marino


El 25 de maig de 2021, el ministre de Finances andorrà, Eric Jover, i el seu homòleg de la República de Sant Marí, Marco Gatti, van signar un conveni de doble imposició (CDI) en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni amb l'objectiu solucionar la doble tributació i prevenir l'evasió fiscal. Emmarcat en una visita oficial d'Andorra a San Marino, també s'ha rubricat un Memoràndum d'amistat i de cooperació general i un protocol específic de salut.

Andorra tenia ja un acord d'intercanvi d'informació fiscal amb San Marino, però aquest nou acord va establir les bases de les relacions comercials entre els dos països per al futur. Els CDI són instruments vitals per a la diversificació econòmica de el Principat d'Andorra, l'atracció de capitals estrangers i la internacionalització de les empreses andorranes.

A més, les dues delegacions van mantenir diverses reunions bilaterals de treball per abordar especialment el procés de negociació per a l'Acord d'associació amb la UE, que els dos països treballen de manera conjunta amb Mònaco. Espot va explicar la reunió que va mantenir la setmana passada amb el president de el Consell Europeu, Charles Michel, i on van abordar l'agenda per als propers mesos. Un calendari que va continuar amb la visita a Andorra de l'ambaixador de la Unió Europea, Didier Lenoir, al mes de juny.

Des de l'1 de gener del 2022 ja es troba en vigor el conveni per evitar la doble imposició fiscal entre el Principat d'Andorra i la República de San Marino, com va informar el Govern d'Andorra. Aquest és un pas més en les relacions entre ambdós països, que ja estava fortificada anteriorment a causa de les negociacions per a un Acord d´Associació amb la Unió Europea.

Aquest conveni és un pas més per promoure les relacions comercials entre tots dos països. Cal destacar que les relacions entre Andorra i San Marino s'han enfortit els darrers anys, a causa d'objectius comuns com les negociacions que duen a terme junts amb la Unió Europea per arribar al proper Acord d'Associació.

Planificació fiscal internacional

No obstant l'anterior, per realitzar un trasllat i posterior establiment al Principat d'Andorra, així com operar internacionalment, és essencial l'estricte compliment de totes les normatives nacionals i supranacionals. Un últim apunt que podem donar és que el fet que no hi hagi CDI entre Andorra i el país d'origen no significa necessàriament la doble tributació completa i efectiva de la renda a percebre. Dependrà en tot cas de la legislació interna de cada estat referent als no residents.

Amb una planificació fiscal internacional a mà de bons experts professionals advocats, fiscals i economistes, no només tindràs garantida la correcta execució respectant tota la legislació aplicable, sinó una òptima estratègia tributària que evitarà les imposicions excessives sempre al marge de la Llei. A Abast Global ens especialitzem en establir persones i negocis de tot el món al Principat d'Andorra, oferint un suport integral.

2 comentaris a “Los 9 convenios de doble imposición de Andorra o CDI”

Deixa un comentari

Els 9 convenis de doble imposició d'Andorra o CDI

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per Abast Global, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents