Serveis per a negocis i empreses
Obrir una empresa a Andorra, assessoria fiscal, gestoria i consultoria comptable, assessorament jurídic, comerç internacional, comerç electrònic, holdings, domiciliació i gestió
Més informació
Serveis de persones físiques i recursos humans
Residència i treball per compte d'altri, residència i treball per compte propi, residència passiva o no lucrativa, allotjament, habitatge i local
Més informació
Anterior
Pròxim

Serveis fiscals i legals

En aquesta pàgina trobaràs molts dels serveis que oferim a Andorra Insiders. Per descomptat, com sempre, de manera clara i ordenada perquè sigui llegible i fàcil d'entendre. Proporcionem serveis d'assessoria, consultoria i gestoria a tots els nivells, així com altres serveis extra.

Serveis per a societats

Obrir una empresa a Andorra

Des de la seva obertura econòmica, Andorra permet que inversors estrangers constitueixin o inverteixin en empreses preexistents al Principat.

Constituir una societat en aquest país comporta molts avantatges, Tot i que destaca especialment pel que fa a fiscalitat:

 • 10% de tipus general d'Impost de societats
 • 2% d'Impost de societats per a determinats negocis
 • Mitjana de 15.5% de cotitzacions socials per empleat
 • Impostos indirectes més baixos d'Europa (IGI, 4.5%)
 • Taxes de manteniment de la societat entorn als 1000 € anuals

Per constituir una societat a Andorra cal seguir uns passos molt importants i personalitzats, per als quals el millor és disposar de serveis professionals holístics en la matèria, com a Andorra Insiders.

Assessoria fiscal

En els temps que corren, on la càrrega fiscal és la més alta de la història de la humanitat, els impostos poden ser i de fet són un factor molt rellevant en la competitivitat empresarial i de mercats.

La planificació fiscal, Però, sempre ha d'escometre assessorat pels millors experts i des de la prudència, a l'efecte d'evitar contingències amb les autoritats fiscals.

Optimitzar la fiscalitat de la seva empresa per obtenir el màxim rendiment pot ser crucial per millorar i tenir avantatge enfront dels seus competidors, especialment per la jurisdicció d'Andorra. Així podrà expandir i garantir el creixement del seu negoci a nivell internacional.

Crear una empresa nova pot ser, segons el cas, per traslladar el negoci des d'un altre país, obrir una línia o mercat nou, reestructurar l'existent o exercir un nou model de negoci. Cada cas és un món, expliqui'ns el seu cas.

Segons els objectius, el punt de partida, el sector i països en els quals opera, el volum de negoci, la jurisdicció de la societat i la seva estructura, etc., l'estratègia fiscal òptima pot canviar.

A Andorra Insiders implementarem la millor alternativa per la seva situació, aprofitant totes les avantatges fiscals d'Andorra. Comptem amb els millors especialistes en fiscalitat, amb un profund coneixement de la fiscalitat andorrana i internacional que li proporcionaran els millors serveis.

Gestoria i consultoria comptable

La seva empresa andorrana està obligada a complir totes les obligacions que deriven de les lleis i reglaments de el Principat d'Andorra. Complir amb les obligacions formals, comptables, fiscals i jurídiques és un deure estricte que sota el nostre punt de vista ha d'estar en tot cas supervisat per un professional de el sector. A Andorra Insiders li oferim gestió completa amb els següents serveis:

Gestió comptable i financera

 • Gestió i arxiu de la documentació
 • Gestió de la comptabilitat
 • Seguiment i custòdia dels llibres
 • Conciliació bancària i de saldos
 • Tancament d'exercici, formulació i aprovació dels comptes anuals.
 • Dipòsit de comptes anuals en el Registre de Societats
 •  

Gestió fiscal

 • Emplenament de les declaracions dels impostos que siguin aplicables (ISOC, IRPF, IRNR i IGI)
 • Presentació a l'Agència Tributària Andorrana de les declaracions davant el Departament de Tributs i Fronteres

Assessorament jurídic

A Andorra Insiders proporcionem un servei legal complet per al seu negoci. El suport es classifica en les següents especialitats jurídiques:

 • Dret mercantil: Gestionem tot tipus d'intervencions societàries (constitucions, adquisicions, operacions de capital, dissolucions, fusions i escissions & # 8230;) i procediments de revisió legal: compliance i KYC (Governamental i bancari), due diligence, Aliances comercials, associacions nacionals i internacionals. També administrem dret concursal, internacionalització d'empreses i previsió de l'blanqueig de capitals entre d'altres.
 • Dret fiscal, assessorament fiscal relatiu a totes les obligacions fiscals de la societat, o derivades de l'trasllat de residència de persones físiques o jurídiques. Assessorament orientat a l'acompliment estricte de les obligacions així com a l'optimització de la càrrega fiscal, accés a exempcions, deduccions i bonificacions que puguin resultar d'aplicació.
 • Dret Laboral, Assessorament laboral relatiu a la contractació de personal a Andorra, així com les implicacions en matèria de jubilació i compatibilitat de la Seguretat Social Andorrana (CASS) amb altres sistemes de Seguretat Social de països veïns.
 • Dret immobiliari: Contractes urbanístics, diligències immobiliàries, estructures empresarials immobiliàries, arrendaments, auditoria urbanística, comunitats de propietaris, llicències i autoritzacions i recursos administratius.

Comerç internacional i electrònic

A l'igual que les empreses de comerç internacional, l'E-Commerce a Andorra és una magnífica oportunitat si les empreses estan ben estructurades, tant pels seus avantatges fiscals com operatives i de seguretat jurídica. Com Insiders podem discernir entre fullfillment i dropshipping:

 • Fullfillment: Andorra es troba molt ben localitzada per servir a tot Europa, però els béns que entren a Andorra han de passar per Duana abans de passar a Europa (per no ser de la UE). No obstant això, aquests costos extra en gestió de duana i transport, Poden ser compensats per la baixa fiscalitat andorrana, depenent de l'IVA aplicat al país de destinació tipus de producte, així com de la tributació a Andorra.
 • Dropshipping: Encara majors són els avantatges d'aquest tipus de comerç. A l'evitar l'emmagatzematge de productes, s'eliminen els propis costos d'emmagatzematge, de duanes i de transport internacional, sent les avantatges fiscals completes. Consisteix en facturar a client a Andorra prenent i passant la comanda (i els detalls d'enviament) a l' majorista, Qui llavors despatxa les mercaderies directament a client final.

Holdings

Un grup d'empreses (de «hold», mantenir) és una societat per posseir o administrar totes o gran part de les accions d'altres companyies, Per així obtenir el control total o parcial sobre les altres empresa.

A més de l'optimització de despeses, reducció de risc i eficiència comptable com a característica dels holding en general, un grup d'empreses a Andorra posseeix immillorables avantatges fiscals:

 • Els dividends resultants de les empreses estrangeres que estiguin relacionades amb un grup d'empreses, per a un andorrà que participi en ell, no estan gravats per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Exemptes d'impost de societats els guanys que les empreses holding a Andorra puguin percebre de la seva associació amb qualsevol empresa estrangera, subjecte al compliment de certs requisits.

Si necessita constituir un holding al país, no dubti en contactar amb Andorra Insiders per fer-ho amb les millors garanties i serveis.

Domiciliació i gestió

Si la seva empresa en o negoci a Andorra no disposa d'una seu pròpia, Andorra Insiders pot proveir d'una adreça física per a la domiciliació social, legal i comercial de la seva companyia. Així, li assignem a la seva empresa una direcció a Andorra com a seu fiscal i / o comercial, Amb tots els avantatges que això implica. Des de la seva direcció a Andorra, li gestionem la recepció i els tràmits de correspondència i paqueteria postal o electrònica.

Els tipus de domiciliació d'empreses que oferim són:

 • Domiciliació Social: Correspondria a el lloc en què es troba l'administració i direcció de la teva empresa, o en el qual radica el seu principal establiment o explotació, i que s'utilitza en les escriptures i en el Registre Mercantil.
 • Domiciliació Comercial: Resultaria en l'espai físic en el qual una empresa atén als seus clients i gestiona les seves sol·licituds. En aquest lloc és on realment ven la seva imatge pel que fa a visualització física de la mateixa es refereix. A Andorra s'exigeix que el domicili comercial sigui exclusivament per a una empresa en concret, no podent domiciliar diferents empreses en una mateixa oficina (llevat que comparteixin accionista).
 • Domiciliació fiscal: És el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'Administració Tributària (la direcció en què es rebrien les notificacions tributàries de l'administració).

Nosaltres ens ocupem de tots els tràmits. No haurà de preocupar per res i aconseguirà un important estalvi en l'administració del seu correu i documentació.

Serveis de persones físiques i recursos humans

Residència i treball per compte d'altri

La autorització de residència i treball dóna dret a residir i treballar al Principat d'Andorra, En les condicions que determina la Llei.

Els principals requisits per obtenir-la són:

 • Disposar d'un contracte de treball amb una empresa andorrana
 • Fixar la seva residència a Andorra (residir més de 183 dies).

Aquesta autorització de residència i treball es lliura per una durada inicial d'un any i es renova tres vegades per períodes de dos anys. Durant el primer any, el titular de l'autorització no pot canviar de sector econòmic per al qual ha demanat i obtingut l'autorització. Transcorreguts set anys a comptar de la data de concessió inicial de l'autorització, les renovacions successives es lliuren per períodes d'una durada de deu anys.

Vingui a viure, residir i treballar al Principat. Esdevén un més dels Insiders.

Residència i treball per compte propi

L'autorització de residència i treball per compte propi dóna dret a residir i treballar al Principat, en les condicions que determina la llei. Els principals requisits per obtenir-la són, exercir una activitat per compte propi (Com a empresari o professional) i establir la residència a Andorra (Residir més de 183 dies).

La coneguda col·loquialment com «residència per a empresaris» exigeix:

 • Participació superior a l'20% de la societat andorrana en qüestió
 • Exercir un càrrec en l'òrgan d'administració de la mateixa societat
 • Que la societat desenvolupi activitat comercial
 • Dipositar una fiança de 15.000 euros a l'Autoritat Financera Andorrana (que serà retornada quan la persona deixa de ser resident a Andorra).

L'autorització de residència i treball per compte propi es lliura per una durada inicial d'un any i es renova tres vegades per períodes de dos anys. Un cop transcorreguts set anys a comptar de la data de concessió inicial dela autorització, les renovacions successives es lliuren per períodes d'una durada de deu anys.

Andorra Insiders li facilitarà els serveis que es necessiten per tramitar l'autorització, complint estrictament amb els requisits i documentació.

Residència passiva o sense activitat lucrativa

La residència sense activitat lucrativa autoritza a residir a Andorra, però no autoritza a treballar en territori andorrà. No obstant això, sí que podrà dur a terme les funcions necessàries per gestionar el seu propi patrimoni.

La coneguda com «residència passiva» requereix:

 • Que la persona resideixi de manera permanent i efectiva al Principat d'Andorra durant a el menys 90 dies per any natural.
 • Que el titular de l'autorització inverteixi, en el període de 6 mesos de l'obtenció de la residència, l'import de 400.000 € en Actius en territori andorrà (Immobles, participacions en capital de societats andorranes, Instruments de deute andorrans o dipòsits no remunerats de l'AFA).
 • Dels 400.000 €, destinar 50.000 € a un Dipòsit no remunerat de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), Així com 10.000 € addicionals per cada persona a càrrec.

L'Autorització inicial de residència sense activitat lucrativa s'atorga per un període de dos anys prorrogables. La primera renovació es concedeix per un període de dos anys, i la segona i successives, per un període de tres anys. La persona estrangera titular des de fa al menys set anys d'una autorització de residència sense activitat lucrativa obté, en cas de sol·licitar-la i complir els requisits fixats per aquesta Llei, la renovació d'aquesta autorització per una durada de deu anys. El mateix termini s'aplica a les renovacions successives.

Els nacionals espanyols, francesos i
portuguesos, Però, només necessiten d'una renovació de tres anys per accedir a la renovació per deu anys.

Els nostres experts legals, fiscals, comptables i mercantils l'assessoraran i ajudaran en totes les condicions, tràmits i decisions a seguir. Vol sol·licitar a aquesta autorització? Contacti amb Andorra Insiders i expliqui'ns la seva situació.

Trasllat de treballadors

El Principat d'Andorra no forma part de la Unió Europea, la qual cosa és certament un obstacle a la lliure circulació de persones, capitals i a la prestació de serveis per la qüestió duanera. 

Per aquest motiu, la possibilitat d'obtenir permisos per desplaçar a treballadors existeix, i és habitual, però requereix una tramitació burocràtica i té un cost que dependrà de la permanència de treballador en territori andorrà. 

Sota normativa andorrana, resulta imperatiu que els desplaçaments temporals de treballadors a el Principat compleixin escrupolosament amb tots els requisits en matèria de seguretat social i d'immigració. 

Resulta habitual, per exemple, que empreses de construcció o promotores andorranes subcontractin a empreses residents a Espanya o França. Per als trasllats de treballadors a Andorra, la societat andorrana que subcontracta haurà de sol·licitar en el seu nom l'autorització, Indicant, entre altra informació:

 1. Identificació de la societat andorrana.
 2. Identificació de treballador.
 3. Identificació de l'empresa per a la qual treballa.
 4. Identificació de el projecte que ve a exercir.
 5. Permanència de l'treballador a Andorra i allotjament.

Els requisits administratius i taxes a pagar depèn de l'estada, i el període màxim que un treballador pot estar desplaçat és de 2 anys, Podent aconseguir aquesta fita temporal enllaçant sol·licituds de pròrrogues de 6 mesos en 6 mesos. No obstant l'anterior, si es tracta d'un projecte rellevant, es pot sol·licitar ad hoc una prolongació de l'desplaçament, Quedant a criteri de l'autoritat d'immigració seva concessió o denegació.

A Andorra Insiders disposem de els millors assessors en matèria laboral i immigració de el Principat d'Andorra, Amb experiència en desplaçament d'equips de treball d'informàtics, enginyers, operaris de la construcció i molts altres sectors. Si ha de desplaçar els seus treballadors, faci-ho amb les millors garanties, cobertures i d'acord amb la normativa Andorrana per evitar sancions o amonestacions. pot contactar amb nosaltres aquí per a això.

Allotjament, habitatge i local

Per viure a Andorra a l'obtenir la residència òbviament necessita tenir un habitatge, Ja sigui comprada o amb contracte de lloguer d'arrendament. A més, si la seva activitat és per compte propi i constitueix una empresa a Andorra, necessitarà un local o espai comercial, Que pot ser una part del mateix habitatge o potser necessiti un despatx propi o oficines.

A Andorra Insiders coneixem de primera mà tant el país com el seu mercat immobiliari, I col·laborem amb els agents de el sector a tots els nivells. Així, podem ajudar-lo a aconseguir els millors serveis immobiliaris per tenir l'habitatge o local que millor s'adapti a les seves condicions i situació particular.

Des despatxos senzills de menys de 45 metres quadrats fins a plantes i edificis sencers d'oficines, i des de pisos d'un únic dormitori fins autèntiques mansions de luxe a la muntanya, la versatilitat de què disposem és completa.

Guia del dia a dia, altres tràmits

A l'traslladar-se a un altre país diferent i nou, els punts de referència i el coneixement, així com els hàbits i les accions diàries canvien. Com Insiders li podem proporcionar informació i consells sobre els aspectes més freqüents de la vida diària de al Principat.

Coses com on fer la compra de la setmana, els millors establiments d'oci, esport, restauració, mobles per a la llar, activitats i esdeveniments de Principat, metge de capçalera, especialistes, clíniques, béns i serveis específics, etc. són essencials i mai ve malament una mica d'ajuda. També aquest és el propòsit dels nostres articles.

O també homologar i canviar el seu carnet de conduir per a Andorra, o trobar un vehicle d'acord amb les seves necessitats. Qualsevol cosa amb la qual li puguem ajudar, li proporcionem suport sense compromís. Serveis personalitzats.

Serveis Andorra Insiders. Advisory, consulting, management.