Invertir a Andorra: habitatge i altres inversions

Invertir a Andorra pot ser una gran opció per a moltes persones que volen preservar la seva capital i desar-lo en un refugi segur, així com obtenir bons rendiments en el futur. Al cap ia la fi la inversió consisteix en això: en primer lloc preservar el valor de la major forma possible i en segon lloc utilitzar el temps i esforç perquè el valor generat treballi per a si mateix generant més valor.

No obstant això, es podria explicar una mica sobre aquest concepte ja que al final és tan abstracte i inclou tantes coses que pot generar confusió. Per aquest motiu, separarem aquest article en diferents seccions que es podrien englobar en la idea d'invertir a Andorra.

Formes d'invertir a Andorra

Com dèiem hi ha moltes coses que es poden considerar com a inversió a Andorra, però podem enumerar-ne diversos exemples:

 • Crear una compte bancari en un banc andorrà. Obrir un compte bancari en una entitat del país significa mantenir un capital a la jurisdicció, i per tant es pot considerar com estar invertint a Andorra. Hi pot haver alguns motius per fer-ho, per exemple per seguretat. El sistema bancari andorrà és molt segur i dóna suport a dècades dedicades al refugi de capitals d'altres persones.
 • Crear un compte d'inversió en un banc andorrà. Els bancs andorrans solen oferir diferents tipus de productes financers a part dels comptes corrents d'estalvi, i també tenen serveis per invertir en coses diferents i variades, amb nivells de riscos diferents.
 • Muntar un negoci a Andorra. Crear una empresa és invertir a Andorra perquè s'utilitza un capital social que cal pagar per crear riquesa al país: contractar proveïdors, oferir serveis a clients, comprar productes, contractar empleats, etc.
 • Comprar accions d´una empresa andorrana. A més de constituir la teva pròpia societat, pots comprar accions o participacions d'una ja existent al país, invertint-hi així i aportant capital que s'utilitzarà al país. Aquesta pot ser una de les millors inversions a Andorra.
 • Comprar bons de deute de societat. A banda d'accions per formar part d'una empresa mitjançant el capital social, també es poden comprar abonaments de deute, que oferiran una rendibilitat determinada pel producte financer.
 • Adquirir lletres i abonaments de deute de l'estat. Per a aquells que volen mantenir el capital en productes de renda fixa assegurats per un estat, tenir aquests títols és una bona manera d'invertir a Andorra.
 • Comprar un habitatge al país. El mercat immobiliari és considerat una de les inversions més segures, ia Espanya és la més utilitzada i la millor, ja que aproximadament el 70% dels espanyols són propietaris d'algun immoble, un percentatge molt alt en comparació del seu entorn. Invertir en habitatge a Andorra, a més, permet al comprador gaudir de l'actiu vivint a les muntanyes.

Com veiem les possibilitats són molt àmplies i hi ha moltes maneres d'invertir al país. Cada persona pot triar què li interessa comprar a Andorra. Això sí, cal esmentar que aquesta última opció està complicada atès que el Govern d'Andorra ha congelat la inversió estrangera en immobles en espera d'una nova llei que gravi aquestes inversions. Actualment l'esborrany de llei apunta que l'impost serà del 3% al 10%, però encara no és definitiu.

Invertir en habitatge i altres immobles a Andorra

A l'hora d'invertir en propietats immobiliàries al Principat, crec que és rellevant comprendre quina és l'evolució de preus dels diferents tipus d'actius en aquest sentit. en el nostre article sobre l'habitatge i pisos a Andorra ja deixem algunes dades sobre la situació dels preus i els lloguers dels pisos al Principat d'Andorra, enfocat a aquells que vulguin obtenir un habitatge per residir. Però aquí ens interessa la inversió, ia l'hora d'invertir hi ha molts tipus d'actius diferents.

En concret, a continuació mostrem la evolució dels preus mitjans dels béns immobles segons el tipus de bé immoble: edificis, habitatges unifamiliars, pisos, aparcaments, terrenys, magatzems, locals comercials, habitatges i altres construccions.

Preu per metre quadrat de béns immobles a Andorra per invertir, 2017-2023
Preu per metre quadrat de béns immobles a Andorra, 2017-2023

Com podem observar, ara mateix el bé immoble més infravalorat per invertir és el de terrenys i magatzems, que ronden els 1.000 €/m2. Cosa que, per altra banda, és obvi. Seguidament, trobem els aparcaments, els edificis i altres construccions, al voltant dels 1.500-2.000€/m2. Els següents més cars són els locals comercials i les llars unifamiliars. I finalment, les propietats immobiliàries més cares són els pisos, evidentment, que han pujat des dels gairebé 2.100€/m2 el 2017 a gairebé 3.600€/m2 de mitjana.

Aquí, a les dades de les Enquestes de pressupostos familiars podran trobar més informació rellevanti com que el 90% del parc immobiliari d'habitatge són pisos, que el 60% de les persones viuen de lloguer, que el 20-25% de llars d'Andorra tenen segon habitatge o que els segons habitatges corresponen a un 70% a espanyols i un altre 22% a portuguesos (amb la qual cosa clarament els espanyols tenen més predisposició a invertir en habitatge).

D'altra banda, a les estadístiques sectorials del Govern podran trobar informació sobre la construcció, com ara els permisos de construcció expedits en total, per parròquies, per tipus d'immoble, etc. O també la superfície i unitats autoritzades, nombre de transaccions immobiliàries i un munt de paràmetres i desglossaments. Sens dubte, informació molt rellevant a l'hora d'invertir en terrenys, habitatge o qualsevol altre tipus d'immoble.

Inversió per a residents passius

Com comentem a el nostre article sobre els permisos de residència andorrans, la residència passiva exigeix invertir 600.000 euros a Andorra. Concretament la legislació exigeix establir la residència principal i efectiva al Principat durant almenys 90 dies per any natural i demostrar el seu compromís amb el país invertint almenys 600.000€ en actius andorrans en els 6 mesos després de realitzar la sol·licitud, considerant actius andorrans els següents:

 • Béns immobles situats en el territori de el Principat d'Andorra.
 • Participacions al capital social o als fons propis de societats residents.
 • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents o administracions públiques.
 • Productes d'assegurança de vida contractats amb entitats residents al país.
 • Dipòsits no remunerats a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).

És a dir, els mateixos que hem anomenat anteriorment però afegint els productes d'assegurament de vida i les fiances a dipositar a l'AFA. Cal destacar, però, que lLes sol·licituds d'inversió estrangera immobiliàries estan actualment congelades a Andorra en espera de l'aprovació d'un nou tribut que apliqui sobre aquestes. El Govern va congelar-les per evitar un efecte crida abans que aquesta nova tributació entri en vigor.

El motiu dincloure el dipòsit a lAFA és que per llei la persona titular principal del permís de residència passiva ha de dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana 50.000 € per la seva residència i 10.000 € per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixinondició de resident sense activitat lucrativa.

Aquests dipòsits són com es diu no remunerats i actuen com a fiança. És a dir, són retornats quan es dóna de baixa el permís i no es tenen deutes amb les administracions públiques i es dedueixen de limport a invertir en actius andorrans per obtenir la residència.

És rendible invertir a Andorra?

Com hem indicat anteriorment, cada persona o negoci ha d'avaluar què convé comprar a Andorra o si és una bona destinació per a les seves inversions. No obstant això, oferirem 15 raons ràpides per les quals pot ser una bona idea fer-ho, sigui en la forma que sigui. En qualsevol cas, podeu obtenir més detalls llegint sobre els avantatges del país.

15 raons per fer inversions a Andorra
 1. El Principat té un marc polític i una economia molt estables. Amb un creixement econòmic de l'3.2% de mitjana des de l'any 2000, aquest petit país té una economia forta, estable i segura. També és rellevant que tingui al voltant d'un 2% d'atur només. Per si fos poc, la seva política destaca per la solidesa i la neutralitat, i sempre s'ha mantingut pacífica durant els conflictes (Guerra civil espanyola, segona guerra mundial). I com tot inversor que es preï sap, l'estabilitat és imprescindible per invertir.
 2. És un país pròsper i divers. Amb un PIB per càpita amb paritat de poder adquisitiu de 49.193 dòlars internacionals en constant augment, Andorra és un país cada cop més ric. Els sectors i mercats que abasta cada cop són més i més diversos, especialment amb la digitalització economia i el món en general.
 3. Un país turista, Amb un mercat de 8 milions de visitants a l'any que vénen de compres i de viatges esportius i de lleure. El 75% de l'economia andorrana són serveis, el mercat potencial és enorme i pot portar grans beneficis. D'altra banda, això fa que sempre hi hagi esdeveniments i coses a fer. No existeix l'avorriment en un país dedicat a l'estranger.
 4. Negociacions don acord d'associació amb la Unió Europea que facilitarà l'accés ha mercat europeu interior, amb més de 500 consumidors. Des de les reformes iniciades després de la crisi financera i de lupa, Andorra està més oberta a món que mai.
 5. Convenis de doble imposició signats amb multitud de països, Des de França, Espanya i Portugal fins a Luxemburg, Unió dels Emirats Àrabs Units, Liechtenstein i Malta. Els seus impostos només tributaran una vegada, i si és en Andorra gaudirà una de les jurisdiccions amb la fiscalitat més baixa de l'món.
 6. Un dels marcs tributaris més competitius d'Europa. Homologat però amb tipus baixos, Andorra té impostos semblants als dels seus països veïns, però amb tipus substancialment més baixos. Des d'un IVA de l'4.5% fins a un impost de societats i IRPF de màxim 10%, el sistema fiscal andorrà és molt atractiu per a inversors.
 7. Sistema financer públic sòlid i competent. Andorra té una deute públic de menys del 40% del PIB, i cada any baixa el nivell de deute i augmenta el de rating de les companyies auditores internacionals. Per fer-nos-en una idea, Espanya i França tenen al voltant del 100% de deute públic, i la financerament estricta Alemanya més d'un 60%.
 8. Andorra té el millor sistema sanitari i el quart país més saludable, Segons T'he Pensat. La sanitat basada en els principis de corresponsabilitat, solidaritat i llibertat de metge, al costat del fet que l'economia andorrana funciona molt bé, fan que la seva seguretat social i el seu sistema de salut siguin no només sostenibles, sinó competents i atractives per als seus usuaris i ciutadans.
 9. Connexió a internet d'última tecnologia. Andorra té des de 2013 cobertura de fibra òptica a totes les llars i poblacions de país, ia més es renova i augmenta de velocitat màxima constantment, estant actualment en una tarifa de 700 Mbps a un preu molt assequible.
 10. Un país disposat a apostar pels sectors de futur. Andorra està decidida a ser un laboratori veritablement viu per a empreses i investigadors, donant suport a la innovació, a les suert uns i als mercats presents i futurs com el mitja data. Així textualment el van declarar durant la celebració de l'esdeveniment Mart City expio Nord Congrés, a Barcelona. També ofereix el seu suport als projectes de moneda digital i blockchain, Intel·ligència artificial i molt més.
 11. Accés a una educació excel·lent. Si bé en l'educació terciària el sistema educatiu andorrà fluixeja moltíssim en comparació amb l'educació a Barcelona (especialment per infraestructures i manca de diversitat de graus), l'educació primària i secundària a Andorra és exquisida. Formada a més per tres models diferents a triar: l'espanyol, el francès i l'andorrà. La llibertat se sol tenir en compte sempre en aquest Principat.
 12. Un país segur, amb els índexs de criminalitat més baixos de món. La proverbial seguretat andorrana era coneguda fa 55 anys i ho continua sent avui dia, en ple segle XXI, quan tot es mesura amb estadístiques. La Unitat Nacions Crema Tren Sorbet, L'estadística mundial sobre criminalitat que publica anualment l'Oficina sobre Drogues i Criminalitat de les Nacions Unides, evidencia any rere any la baixa incidència de la criminalitat al país dels Pirineus. Les últimes dades de l'estadística de les Nacions Unides fixen la criminalitat a Andorra en 153,9 persones condemnades per crims per cada 100.000 habitants.
 13. Una societat oberta i cosmopolita que reuneix persones de més de 100 nacionalitats diferents. En aquest Principat convergeixen idiomes i nacionalitats de tota índole. En resum a Andorra conviuen: un 49% d'andorrans, un 25% d'espanyols, un 12,3% de portuguesos, un 4,3% de francesos i així fins a més don centenar nacionalitats minoritàries diferents. Aquesta coexistència, tolerància i comprensió cobra tot el sentit tant per la ubicació de país, com per la importància, com pel fet de ser un país obert i essencialment turista.
 14. Una de les tarifes elèctriques més baixes d'Europa. Poden obtenir més informació a el nostre article sobre l'electricitat a Andorra. A diferència del que passa per exemple a Espanya i França, on hi ha més taxes, impostos i subvencions en el preu de l'electricitat que el mateix cost de producció, a Andorra tot just té l'obvi sobrepreu pel manteniment de la xarxa. A més, l'electricitat que no produeix la importa dels seus països veïns òbviament sense impostos aplicats ia bon preu, resultant en una tarifa bastant barata.
 15. Govern altament compromès amb una economia internacional oberta, la innovació i la diversificació econòmica. En un món tan globalitzat com l'actual, ser cosmopolita, obert i atractiu és un pas de gegant cap a la prosperitat. Més encara quan es tracta d'invertir o començar negocis, ja que el dinamisme és el que mou l'invent i el descobriment.
 16. Un país de paisatge i medi ambient. Amb més de l'95% del territori d'Andorra sent massa forestal, tenint tres parcs naturals dels quals un patrimoni mundial de la humanitat, clara aposta pel medi amibente amb reciclatge, l'energia eficient i l'aire net, el Principat és bon referent de sostenibilitat ambiental. A més, no tenen una altra opció: viuen de l'turisme i els serveis que en part dóna el seu ric ecosistema muntanyós que ofereixen els Pirineus.

Resum sobre les inversions a Andorra

invertir en habitatge a andorra

El Principat d'Pirineu està ara mateix en una situació perfecta per a la inversió. Acaba d'obrir-se a l'exterior fa poc amb el cúmul de reformes començades sobre 2009 i encara està en procés de convertir-se en un nou país més obert, més internacional, amb més capital estranger i més emprenedoria. La població resident, les empreses i el capital atret per Andorra augmenta any a any, sense pausa. A més, actualment el cost i estil de vida ja ofereix avantatges considerables.

Vol aprofitar i invertir ara que el país està renaixent o prefereix esperar que altres recullin els fruits de les ara llavors per fer-ho, llavors ja massa tard? Nosaltres ja hem pres la decisió. Ara cal que vostè prengui la seva. En cas voler atrevir-se, no dubti en contactar amb nosaltres prement aquí. Us informarem, personalitzarem el vostre cas i realitzarem tots els tràmits pertinents amb professionalitat, a tota velocitat i al mínim cost perquè pugui aprofitar la vostra inversió. També podeu consultar quins són tots els nostres serveis.

2 comentaris a “Invertir en Andorra: vivienda y otras inversiones”

 1. Bonjour, i -at-il encore a Andorre des terrains à vendre pour i installer dels gîtes de type Tiny House , en association avec un andorran (care pense que c'est la loi, il faut un associé andorran), pour des touristes et voyageurs de passage?
  L'idée, en fait m'intèresse al niveau de la chaîne des Pyrénées.
  Des tiny houses peuvent également esdevenir à la fois de lieux d'abergement et de travail permetent d'offrir de les condicions de travail en sécurité pour des investisseurs.
  Una altra idea m'interessi quel est la posició de la Principauté d'Andorre sud li vaig marxar dels cryptomonnaies?
  Cordialement.

  Respon

Deixa un comentari

Invertir a Andorra: habitatge i altres inversions
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes

Contacta amb nosaltres