Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

Salari mínim a Andorra

A VPN is an essential component of IT security, whether you'r just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

La legislació sobre el salari mínim, els orígens es remunten a les Austràlia i Nova Zelanda de segle XIX, tipifica una quantitat salarial mínima que s'ha d'abonar a un treballador dins d'una determinada jurisdicció mitjançant una llei específica per a això, ja sigui mensual, diària o per hora. Aquesta llei obliga a l'ocupador a pagar com a mínim aquesta quantitat a tots els seus treballadors registrats.

Com cada país o regió sol establir les seves pròpies normes legals reguladores de l'salari mínim i la manera de controlar el seu compliment, en el present article anem a redactar el corresponent a Andorra.

Legislació de salari mínim a Andorra

A Andorra que fa a les relacions entre ocupador i empleat ve redactat en la Llei 31/2018 de relacions laborals. Aquesta llei indica que «El salari fix no pot ser inferior a el salari base que fixa el conveni col·lectiu per a cada grup professional, ia falta de conveni col·lectiu o si no es regula aquesta qüestió, a el salari mínim interprofessional».

Aquest salari mínim interprofessional ve regulat en l'article 73 es aquesta mateixa legislació, segons el qual «és la remuneració que l'empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona assalariada en tots els supòsits, fins i tot en els contractes en què s'hagi pactat un salari per unitat d'obra o un salari mixt ».

D'altra banda, s'estableix que «el Govern ha de fixar periòdicament, al menys un cop a l'any, el salari mínim interprofessional». Això es fa a través de decrets publicats al BOPA (Butlletí Oficial de Principat d'Andorra) publicats aproximadament a mitjans de novembre de l'any anterior.

D'aquesta manera, qualsevol persona assalariada major de 15 anys ha de ser remunerat amb el salari establert per aquests decrets. A més, els menors d'edat que tinguin 15 anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament poden treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any natural, sempre que gaudeixin al menys d'un mes de vacances escolars a l'estiu i de la meitat de les vacances escolars durant la resta de l'any.

Salari mínim per al 2020

Per exemple, el salari mínim per al 2020 va ser fixat en el Decret de l'2019.11.06 publicat al BOPA i explicat en una circular informativa. Així doncs, per a aquest any s'havia incrementat un 3,2%, resultant en un import que es dedueix a través de la següent taula:

Salari per hora6,25 €
Salari per dia50 €
salari mensual1083,33 €
Hores a el dia màximes8
Hores a la setmana màximes40
Dies de vacances30
Taula de salari mínim, 2020

Salari mínim per 2021

Recentment han sortit també ia les dades aplicables a 2021, recollits en el Decret de l'2020.10.21 publicat al BOPA i explicats en la seva respectiva circular informativa. Segons aquests documents per a aquest any el salari mínim horari interprofessional s'incrementa un 3,5% amb efectes a partir de l'1 de gener de 2021, resultant en els següents imports i hores màximes:

Salari per hora6,47 €
Salari per dia51,76 €
salari mensual1121,47 €
Hores a el dia màximes8
Hores a la setmana màximes40
Dies de vacances30
Taula de salari mínim, 2021

Aquest sou concorda doncs aproximadament amb el qual vam concloure que era el mínim necessari per viure a Andorra segons el cost de vida de el propi país. Esperem que hagi estat del seu interès l'article, moltes gràcies per la seva atenció.

Deixa un comentari

Salari mínim a Andorra

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma de serveis legals, fiscals i comptables professionals, especialitzada en crear empreses i establir a persones al Principat. 

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents