Quan val viure a Andorra?

En aquest article abordarem la qüestió de quant val viure a Andorra però a partir de dades oficials: utilitzant l'informe «Estudi sobre el cost de la vida a Andorra» de l'2018, el primer estudi sobre el cost de vida al país elaborat pel Departament d'Estadística de Govern andorrà. Es tracta d'una publicació que recull fins quatre aproximacions metodològiques per a determinar els ingressos essencials anuals o mensuals que han de permetre cobrir les necessitats bàsiques.

Fem servir aquest estudi perquè no n'hi ha cap més recent que estudiï aquesta qüestió. En qualsevol cas, si sumem a aquestes dades la inflació a Andorra i el preu esbojarrat de l'habitatge, podem treure igualment unes conclusions rellevants en aquest sentit. Tal com deien al Govern, és el primer i el darrer publicat fins a la data.

Així doncs, per al 2024, les dades segurament es trobin més a la forquilla dels 1.600-1.800€.

Introducció

L'estudi s'ha dut a terme en resposta a la demanda de el Consell General de el 15 de setembre de 2017 per determinar quins són els ingressos bàsics necessaris per a una llar unipersonal, així com els corresponents factors multiplicadors que permeten calcular els ingressos adequats per a altres tipus de llars d'acord amb la seva composició, i d'aquesta manera fixar una referència per a la correcta implementació de polítiques socials. Nosaltres, però, l'utilitzarem per tenir una idea de quant val viure a Andorra.

La conclusió de l'estudi, començant pel final, és que viure al Principat d'Andorra costa, segons els quatre mètodes presos, uns ingressos anuals adequats per a una llar unipersonal d'entre 12.700 € i 14.400 €, incloent lloguer. I d'altra banda, per a llars amb més persones cada persona addicional suposa entre el 0,4 i el 0,5 extra d'aquests ingressos, sigui menor o major de 13 anys.

Les diferents metodologies

Les quatre apriximaciones metodològiques per les quals s'intenta arribar als ingressos bàsics necessaris per viure a Andorra (decentment) són:

 1. Les necessitats que manifesten una mostra de beneficiaris de prestacions per arribar a final de mes, comparant-les amb la Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'2018 que arriba a tota la població d'Andorra.
 2. Amb la Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) s'analitzen les despeses de les llars per aproximar els ingressos necessaris de les llars unipersonals i els factors a multiplicar per altres tipus de llars.
 3. Es calcula el cost d'una cistella d'aliments proposada per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i es calcula el cost d'altres béns amb les proporcions de despesa obtingudes amb l'EPF.
 4. Es determina el nivell de pobresa a Andorra amb les dades de l'EPF i s'estableix un llindar de despesa per obtenir els ingressos necessaris que cobreixen el cost de la vida.

Òbviament per als propòsits d'aquest article que són saber quant val viure a Andorra l'aproximació número 3, la del cistell d'aliments i el cost d'altres béns, és la més important i és la que tractarem. Tot i això, hi ha alguns punts dels altres mètodes que també resulta revelant remarcar per entendre quant costa la vida a Andorra:

 • Una de les conclusions del primer mètode aproximatiu, amb l'ECV, és que les llars unipersonals de la població en general necessitarien entre 1.500 € i 1800 € per arribar a final de mes, mentre que els que reben prestacions socials indiquen que necessitarien 1.200 €, com a primera aproximació de quant val la vida al país.
 • Utilitzant la segona metodologia, s'ha arribat a la conclusió que per a una llar d'una única persona mitjà i prenent el cas d'habitatge amb lloguer (ja que és el cas de més de l'60% dels habitants) es necessitarien 8.776€-8.876€ anuals per fer front a les despeses de viure sense comptar el lloguer, i 4.096€- 5.100€ per afrontar les despeses de lloguer, tenint que la vida anual a Andorra costa 12.832€-13.976€.
 • Amb el mètode del nivell de pobresa, i prenent el 75% de la mitjana d'ingressos com a ingressos mínims no de risc de pobresa sinó d'integració social, es conclou que viure a Andorra val 12.802€ de despesa total efectuada anual.
 • Destaca la diferència en la despesa d'habitatge entre els inquilins que viuen de lloguer i els propietaris d'habitatge. Mentre les llars unipersonals de lloguer a totala i de mitjana destinen un 33,6% de l'pressupost anual a l'habitatge, els de propietat destinen un 12,2%, quedant un percentatge de l'salari bastant gran i per tant gastant més, especialment en béns que no són de primera necessitat.

Preu de la cistella de consum a Andorra

Com hem esmentat anteriorment, el mètode 3 calcula el cost d'una cistella d'aliments proposada per la FAO utilitzant l'Índex de Preus a l'Consum d'Andorra. A continuació mostrarem el cost de la cistella en una taula per fer-nos una idea aproximada de el cost dels diferents productes productes que la formen. De tota manera, els preus taula estan lleugerament infravalorats, ja que en l'informe utilitzen els valors de preus més baixos que la mitjana a l'tenir com a objectiu calcular el cost de vida mínim.

ProducteKg / persona / anyCal / persona / diaPreu (€ / kg)Cost anual
Oli d'oliva6,34153,54,5528,79
Oli de Gira-sol9,05215,51,7315,65
Olives2,1863,036,58
Arròs (elaborat)6,6068,51,6510,87
Sucre sense refinar33,303250,9431,41
Batata, Moniatos0,0102,170,02
Begudes alcohòliques2,2017,57,6516,79
Cacau en gra3,5723,55,7820,62
Cafè4,7668,8742,20
Carn ovina & amp; caprina2,721715,3641,79
Carn d'aus de corral25,7897,510,00257,80
Carn de porc40,99231,56,42263,16
Carn de vaca17,9857,510,95196,88
Cebes10,7611,51,2713,61
Cervesa49,0165,51,5475,24
Crustacis3,46611,7240,50
Dulcificantes, altres1,3280,370,49
Espècies, altres0,161,535,315,65
Fruites, altres25,72334,10105,32
Pèsols0,605,51,781,06
Hortalisses, altres66,46501,2784,12
Ous13,23511,9826,24
Llet202,80291,50,86174,41
Llegums, altres2,1419,51,413,01
Llimones i llimes2,881,52,757,92
Mantega4,3685,57,5432,87
Pomes11,76152,3727,82
Mel0,614,59,035,46
Mol·luscs, altres6,7755,6638,30
Taronges, mandarines35,7722,52,0974,86
Patates56,921001,0559,86
Peixos demersals12,63307,8098,48
Peixos marins, altres0,551,59,124,97
Peixos d'aigua dolça4,0575,8323,62
Peix pelàgic8,6526,59,1278,86
Pebrots0,070,52,610,18
Plàtans0,5111,981,00
Te0,19045,608,44
Tomàquets31,0315,51,6551,14
Blat101,167482,49251,62
Raïm4,3773,7716,46
Vi29,38554,92144,55
Vísceres comestibles5,29172,9515,59
Total 2.905 2.404,22

Tal com s'aprecia a la taula, el total de calories recollides mitjançant preus correspon a 2.905, que suposen 2.404,22 € anuals. El total de les calories diàries que correspon a la mitjana entre França i Espanya és de 3.327,5 calories; per tant, el 87,3% de les calories està explicat amb els preus de l'IPC, però per obtenir el cost de manera més realista s'escala a la mitjana entre França i Espanya fins a les 3.327,5 calories, resultant en 2.754 € anuals.

D'altra banda, a partir de la Classificació de el Consum Individual per Finalitats (CCIF) es disposa d' les dades de la despesa total en percentatges classificat per grups de consum, així que s'interpola a partir dels 2.754 € de despesa en «Aliments i begudes» fins a tots els grups de despesa per obtenir el cost de vida.

Taula de despesa i proporcions de despesa per grup de despesa
Grups de despesa Q20-Q30 (& euro;) Q20-Q30 (%) Q25-mitjana (& euro;) Q25 -mediana (%)
Aliments i begudes 2.754  22,4 2.754 21,6
Tabac i Narc & oacute; tics 234 1,9 246 1,9
Vestit i calçat 371 3,0 433 3,4
Habitatge 5.572 45,3 5.250 41,2
Equipament llar 260 2,1 299 2,3
Salut 306 2,5 275 2,2
Educaci & oacute; 0 0,0 42 0,3
Oci i cultura 327 2,7 410 3,2
Transport i comunicacions 908 7,4 1.314 10,3
Hosteler & iacute; a i restauraci & oacute; 626 5,1 683 5,4
Béns i serveis diversos 951 7,7 1.033 8,1
Total 12.307 100 12.378 100

 

On Q20-Q30 significa la despesa (en proporcions) de la mitjana de renda entre el decil 20 i 30, és a dir, la despesa que efectuen les persones que, classificades per nivell de renda, estan entre el 20 i el 30% més baix i Q25-mitjana la despesa que efectuen les persones que, classificades per nivell de renda, estan entre el 25% i la mitjana.

Com veiem, s'obté un total de 12.300-12.800 € anuals de cost de vida per a una llar d'una única persona.

Quan val viure a Andorra?

D'aquest informe i amb els objectius de l'article en ment, podem extreure diverses conclusions:

 • En primer lloc, que viure a Andorra té un cost en general normal-baix, excepte el lloguer, que suposa una gran partida en els pressupostos de les llars.
 • Andorra val per viure i per portar una vida acceptable i adequada uns 12.000-13.000€ per a una única persona.
 • Si en una mateixa llar conviuen diverses persones, cada persona persona addicional només suma un 0,4-0,5 de la quantitat anterior a la despesa total de la llar, és a dir uns 6.000 €.
 • Així doncs, per a una llar de dues persones el cost de vida és d'uns 18.000 €, per a un de tres és de 24.000 €, per un 4 és de 30.000 € i per a una llar de cinc persones és d'uns 36.000 €.
 • Considerant-ho com una única persona que comparteix llar, si comparteix la llar amb una altra persona viure a Andorra val 9.000-10.000€, una mica més reduït des dels 12.000-13.000€ inicials. Si es comparteix la llar amb tres o quatre persones Andorra costa 8.000-9.000€ per persona, estabilitzant-se en aquest rang.
 • Això és degut al fet que el preu de l'lloguer d'una llar no varia molt a l'ésser de 2, 3 o 4 habitacions respecte a ser d'una única habitació (unipersonal). Per tant, a l'ésser el lloguer una partida important en el pressupost si la llar és compartit el cost individual es redueix de manera molt rellevant.

Finalment, recordem que Abast Global és un despatx especialitzat a prestar serveis per establir i instal·lar-se al Principat i viure a Andorra. Us oferim assessoria, consultoria i gestoria per proporcionar-vos ajuda fiscal, legal i comptable tant com a persona física com en el vostre negoci a l'hora de mudar-vos al país. Així, nostre suport és integral i alhora personalitzat, facilitant-li únicament els serveis que necessita en la seva situació.

Pot contactar amb nosaltres i explicar-nos el seu cas aquí. També pot llegir els avantatges principals que suposa el Principat d'Andorra o llegir més articles nostres aquí.

Deixa un comentari

Quan val viure a Andorra?
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes

Contacta amb nosaltres