Creixement econòmic a Andorra: taxa de PIB

El creixement econòmic a Andorra finalment ha estat del 8,8% el 2022, confirmant així la recuperació econòmica després de la pandèmia de covid. En un article anterior ja explicàvem que l'FMI va revisar a l'alça les previsions de creixement per al Principat el 2022. Aleshores, l'FMI va estimar que Andorra creixeria el 2022 un 6,6%, davant la previsió anterior del 4,5%. Així, Andorra seria el segon país amb més creixement econòmic de tot Europa.

No obstant això, finalment el país ha batut totes les seves expectatives. Amb un valor de 2.800 milions, el PIB andorrà va créixer el 2022 ni més ni menys que un 8,8% en termes reals respecte de l'any anterior, que era de 2.572 milions d'euros. Tot això segons el Departament d'Estadística del mateix Govern. Les dades nominals són encara millors, si bé no reflecteixen el creixement real a causa de la inflació. Andorra va tenir un PIB nominal el 2022 de gairebé 3.200 milions d'euros, fet que suposa un creixement nominal del 13,4%.

PIB real a Andorra el 2022: 2.800 milions d'euros
PIB real a Andorra el 2022: 2.800 milions d'euros
Creixement econòmic a Andorra el 2022: 8,8%
Creixement econòmic a Andorra el 2022: 8,8%

Això ens deixa un PIB per càpita real de 34.304€ per a la població estimada i 32.315€ per a la població registrada. Òbviament mesurat de forma anual. Un creixement al PIB per càpita per tant del voltant del 6%, similar a l'any anterior. Pel que fa al PIB per càpita nominal, va ser de 39.068€ per a la població estimada i de 36.802€ per a la població registrada, suposant així un creixement del 10,5%, més gran que l'any anterior que va ser del 9%. Aquestes diferències es deuen al fet que la població a Andorra va créixer un 2,6% el mateix any 2022.

Creixement econòmic i PIB per sectors

Si desglossem les dades per sectors productius, comprovem que el creixement es deu a l'auge de totes les seccions que conformen l´economia d´Andorra. No obstant això, algunes augmenten el PIB més que altres. Tot seguit les podem veure ordenades segons el seu augment. Per descomptat, les dades són en termes reals:

  • Comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions: 11,8%
  • No financer: 7,8%
  • Construcció: 7,4%
  • Serveis: 7,1%
  • Financeres, immobiliàries, professionals i tècniques: 5,4%
  • Administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals: 4,1%
  • Agricultura: 1,2%
  • Indústria i manufactura: 0,8%

Com podem observar, el major augment és degut als sectors relacionats amb el turisme i les compres, així com en les activitats més tecnològiques. Destaca també el rellevant augment de la construcció, cosa que serà molt bona i positiva quant a l'impacte en el preu de l'habitatge a Andorra, una qüestió polèmica i molt popular al país a causa de l'enorme augment de preus de les propietats immobiliaris en els darrers dos anys. Més encara quan aproximadament el 70% de les edificacions són pisos, cases o xalets.

Conclusió

En definitiva: Andorra n'ha tingut una recuperació ràpida gràcies al seu gran creixement econòmic post pandèmia. Així, ha aconseguit superar ja el nivell anterior a la pandèmia i situar-se per sobre de les economies del seu entorn. Per exemple, Espanya va créixer un 5,5% el 2022 i encara no ha aconseguit el seu nivell de PIB pre pandèmia. Ídem amb França que a penes va créixer el 2,6% el 2022. Donat a més el baix volum de deute públic que té Andorra, és una notícia excel·lent.

A més, es preveu que l'economia andorrana creixi per sobre de la mitjana de la UE fins al 2027. Aquesta previsió es fa en funció de les expectatives del Fons Monetari Internacional (FMI) per als països del seu entorn (França i Espanya). Tot i que ja hauríem de saber que les previsions de l'FMI fallen més que una enquesta prèvia a eleccions, potser és bo saber que la tendència apunta que Andorra millori més que les economies del voltant.

Deixa un comentari

Creixement econòmic a Andorra: taxa i PIB
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes

Contacta amb nosaltres