Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

Andorra en xifres el 2018

En aquest article anem a analitzar la societat i l'economia andorrana estadísticament. Per a això utilitzarem l'informe anomenat Andorra en Xifres (Andorra en xifres) que publica cada any la Cambra de Comerç, Indústria i serveis d'Andorra i que recull els principals indicadors i dades socioeconòmiques d'Andorra. Concretament la versió de 2018, que és l'última publicada a data d'avui, i redacta els indicadors per a l'any 2017.

Andorra en un cop d'ull

Així ràpidament i com dades principals podem destacar que Andorra, el 2017:

 • Tenia un PIB nominal de 2.674.000 d'euros
 • Unes importacions de 1.307 milions d'euros
 • I unes exportacions per valor de 106 milions d'euros
 • Tenia una població de 74.794 habitants i una densitat de població de 160 hab/km2
 • Sent per tant el PIB nominal per càpita de 35.753 €
 • La qual cosa mesurat en dòlars en Paritat de Poder Adquisitiu (PPA) són 49.153 $
 • El seu deute públic era de 1.004 milions d'euros
 • El que equival a l'37,6% de l'PIB
 • Amb un ràting segons Standard & amp; Poor 's de BBB / A-2
 • i un resultat públic de caixa de l'3,3% de l'PIB
 • La inflació o el creixement de l'IPC va ser de l'2,6%
 • Les llars amb accés a Internet eren el 85,4% el total
 • Hi havia 37.705 assalariats
 • amb un salari mitjà mensual de 2.076 €
 • I un salari mínim de 991,5 € mensuals
 • Formant una massa salarial total de 939.400.000 d'euros
 • Amb una taxa d'activitat de 80,6%
 • Hi havia 8.408 empreses i 8.837 establiments
 • Va tenir 8,2 milions d'habitants, 235 allotjaments turístics i 33.099 llits en total

Inversió estrangera i immigració

En 2017 es van autoritzar 774 sol·licituds d'inversió estrangera i es van formalitzar 609, amb un volum total de 82,5 milions d'euros i un volum mitjà de 135.504 €, creant 451 negocis diferents.

Per països el volum d'inversions formalitzades va ser de el 51,6% provinent d'Espanya, de l'23,2% de França, 7,8% d'Andorra, 4,5% de Rússia, 3,1% d'Ucraïna, 2,0% de la Xina, 1,8% del Regne Unit i el 6,1% d'altres països.

A més es van tramitar 47.878 autoritzacions d'immigració (2,8% més que l'any anterior) de les quals 42.267 van ser amb residència i 5.611 sense residència.

De les autoritzacions amb residència, 33.943 van ser de residència i treball, 7.954 només de residència i 370 de residència i treball de personal d'educació. De les autoritzacions sense residència 3.820 van ser temporals, 1.426 van ser de personal de frontera, i 365 d'altres tipus.

Segons la nacionalitat, 23.792 o el 49,7% de les autoritzacions d'immigració van ser d'espanyols, 3.693 o el 7,7% van ser de francesos, 10.826 o el 22,6% van ser de portuguesos i el 20% restant d'altres nacionalitats.

Educació

Les xifres de població segons educació a Andorra marquen que en 2017el 1,7% de la població no tenia estudis, el 23,3% tenia estudis primaris només, el 25,1% disposava d'estudis secundaris, el 17,3% tenia el Batxillerat o Formació Professional de grau mitjà, el 11,2% eren de Formació Professional superior o Selectivitat, el 7,9% tenia el primer cicle d'estudis terciaris i el 13,5% tenia el segon cicle d'estudis terciaris.

Dels 11.383 estudiants escolars 4.333 o al 39% estaven en el sistema educatiu andorrà, 3.604 o el 33% en el sistema educatiu francès i 3.081 o el 28% en el sistema educatiu espanyol.

Per nivells, 2.263 estaven en educació maternal (llar d'infants), 4.263 en educació primària, 2.995 en educació secundària, 1.058 en Batxillerat i 439 en formació professional.

Quant a la població universitària segons els països d'estudis, 490 van ser estudiants d'Andorra, 712 d'Espanya, 22 de França i 18 d'altres països, sent el sector més destacat el de les ciències socials, educació comercial i dret amb més de 600 persones titulades.

Creixement econòmic

Andorra va créixer l'any 2017 a una taxa de l'1,9%, igual que la de l'any anterior. Per sectors, les xifres indiquen que el que més va créixer va ser el «Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i Comunicacions» amb un 4,4%, i el segon la Construcció amb un 3,5%.

El tercer sector millor parat va ser l'Agricultura amb un creixement de l'3,3% i el quart el VAB no financer amb un 3%. El següent sector va ser el dels serveis amb un 2,1%, el següent el de «Administració Pública, Educació, Sanitat, Serveis socials i personals» amb un 1,4% el penúltim les Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques amb un 0,5% i l'últim la Indústria amb un 0,1%.

Població

La població continua el seu auge des de 2012 després de la crisi de l'any 2008, Sent la xifra en 2017 com hem esmentat anteriorment de 74.794 persones. Per parròquies, el 30% se situa a Andorra la Vella, el 19% a Escaldes-Engordany, el 15% a Encamp, el 13% a La Massana, el 12% a Sant Julià de Lòria, el 6% a Ordino i el 5% a Canillo.

L'edat mitjana de la població d'Andorra és de 40,7 anys, menor que la mitjana de la UE amb 42,8 anys, que França amb 41,4 anys, que Espanya amb 43,2 anys o que Portugal amb 44,4 anys.

Per nacionalitat, el 49,1% de la població era andorrana, el 25,1% espanyola, el 12,3% portuguesa, el 4,3% francesa i la resta altres nacionalitats fins a més de 100 diferents.

Mercat de treball

Segons la situació laboral, de l'total de 37.705 assalariats, el 35% de les persones ho estaven en el sector privat, El 17% eren jubilats i pensionistes, el 8% assalariades de el sector públic, el 4% autònoms, el 4% empresaris, el 19% estudiants, el 4% mestres de casa, el 3% estava de baixa laboral i el 5% altres.

La taxa d'activitat va ser, com hem dit abans, de el 80,6% la taxa d'atur de l'2,4%, La taxa d'ocupació de l'78,7% i la taxa d'inactivitat de l'19,4%.

Per sectors, el 23,4% dels assalariats pertanyia a el comerç i reparació de vehicles, el 13,2% a immobiliàries i serveis empresarials, el 13% treballava a la Hoteleria, el 11,6% a l'Administració Pública i la Seguretat social, el 7,6% a la construcció, el 5,3% en activitats sanitàries i veterinàries, el 5% en el sistema financer, el 3,8% a la Indústria i el 3,3% en Transport i comunicació, entre altres.

Inflació

La inflació el 2017 va ser de l'2,6%, però varia segons el tipus de béns i serveis. Així, els béns i serveis de salut es van encarir un 6,4%, els de transport un 5,1%, els d'esbarjo, espectacles i cultura un 4,8%, els aliments, begudes i tabac un 4,1%, els hotels, cafès i restaurants un 2,2% i els d'habitatge, aigua gas i electricitat un 1,5%.

En canvi, es van abaratir la roba i el calçat (-4,7%), l'ensenyament (-2,4%), els mobles i estris domèstics (-0,3%) i «béns i serveis diversos» (-1 , 9%). El preu mitjà de lloguer d'habitatge va ser de 584 €.

Sector públic

L'Administració Central d'Andorra el 2017 va ingressar 951.600.000 d'euros. 391,1 d'ells van procedir d'impostos i taxes, mentre que 528,3 van ser per adquisició de deute i actius financers. Finalment 32,2 milions van ser per altres ingressos. D'altra banda, va gastar 956.800.000 d'euros. 368.300.000 es van gastar en despeses corrents, 542.500.000 en amortització de deute i adquisició d'actius i 46 milions en despeses de capital.

Així doncs, com a resultat net l'Administració central de l'estat andorrà va aconseguir 5,2 milions de superàvit. Com veiem, comptes solvents (encara que amb poc superàvit aquest any), cosa completament impensable en els estats veïns.

Les administracions locals o Comuns van ingressar 145.800.000 d'euros, dels quals 74,9 van ser per impostos i taxes i 71,7 per altres ingresos.Sus despeses totals van ser de 138.100.000 d'euros, dels quals 91,1 milions van ser de despeses corrents, 24,1 per despesa de capital i 22,9 d'amortització de deute i adquisició d'actius. així, els comuns van obtenir 7,7 milions de superàvit.

I finalment hi ha el fons de la Seguretat Social d'Andorra, format per la CASS i el Fons de Reserva de Jubilació, que a Andorra encara està separat de l'pressupost general.

Els ingressos van ser de 344.500.000 d'euros, dels quals 253,5 van tenir el seu origen en les cotitzacions socials i altres taxes, i 88.400.000 per altres ingressos. Finalment 2,5 milions es van obtenir per deute i actius financers.

Quant a les despeses, van ser de 342.400.000 d'euros. 245.500.000 en concepte de despeses corrents, 48 en despesa de capital i 48,9 en amortització de deute i adquisició d'actius. així, el fons de la Seguretat Social també va tenir comptes sòlides amb 2,1 milions de superàvit.

Importacions i exportacions

Com expliquem en el nostre article sobre els avantatges d'Andorra, aquest és un país dedicat majoritàriament a el sector serveis. Per tant, la balança comercial de béns està fart desequilibrada, ja que Andorra viu especialment de l'turisme i les compres.

Així, les importacions d'Andorra el 2017 van ascendir a 1.307 milions d'euros. Per sectors, el 14,7% van ser importacions d'alimentació, el 12,6% de transport, el 12,2% roba i calçat, el 10,1% de farmàcia i perfumeria, el 10% industrials, el 8,9% d'electrònica, el 8,2% de begudes i tabac, el 7,7% combustibles, el 4,4% joieria, el 3,4% construcció i el 7,6% la resta.

D'altra banda, les exportacions van ascendir a 106.200.000 d'euros. D'ells, el 34,2% van ser de el sector de l'electrònica, el 19,8% de transport, el 12,8% de joieria, el 9% de roba i calçat, el 8,6% d'indústria, el 5, 2% de construcció, el 0,4% begudes i tabac i el 8,3% la resta.

Estructura empresarial

El nombre d'empreses a Andorra va augmentar de 8051-8408 de 2016 a 2017. D'elles, el 86% van ser de el sector serveis, el 7,6% de la construcció, el 3,7% d'indústria i energia i el 2,7% de el sector primari.

Pel que fa als establiments, van augmentar un 5,9% des dels 8.347 fins als 8.837 el 2017, sent els principals sectors Comerç i Reparació de Vehicles (2.880), Activitats Immobiliàries i de Lloguer (2.187) Hoteleria i restauració (1.029), i construcció (795).

Cal destacar que a Andorra predomina la micro, petita i mitjana empresa. I és que per nombre de treballadors, el 80,5% de les empreses tenen d'1 a 5 treballadors, el 9,4% de 6 a 10 empleats, el 6,5% de 11 a 25 empleats, el 2,9% de 26 a 100 empleats i tan sols el 0,7% té més de 100 empleats.

Turisme

En 2017 van visitar el Principat d'Andorra 8.152.148 persones. D'elles, el 63,2% van ser excursionistes, el que significa que no van pernoctar (no es van allotjar cap nit al país). D'altra banda el 36,8% van ser turistes que es van passar una o més nits dins de Principat.

De tots els pernoctamientos (nits diferents compten dues vegades) a Andorra 5.596.915 van ser en hotels, 1.368.062 en aparthotels, 254.140 en càmping, 797.292 en habitatge d'amics o familiars, 388.458 en habitatge propi o de lloguer i 333.571 en altres tipus d'allotjament.

Pel que fa als establiments, la majoria dels 235 són hotels (171). Per nombre d'estrelles hi ha 12, 49, 103, 62 i 9 hotels d'1, 2, 3, 4 i 5 estrelles respectivament. També hi ha 20 aparthotels, 27 apartaments turístics, 11 hostals i 6 pensions.

Altres allotjaments turístics són els apartaments moblados. A Andorra hi ha 539 apartaments i 2.659 llits d'una estrella, 1.521 apartaments i 7.527 llits de dues estrelles, 265 i 1.473 de tres estrelles i 47 i 307 de quatre estrelles, fins a sumar un total de 2.372 apartaments i 11.966 llits. I finalment 8 càmpings, 28 refugis de muntanya, etc.

Seguint amb la informació que ens proporciona aquest informe, el nombre de vehicles que van entrar a Andorra el 2017 va ser de 4.262.227. D'ells el 32% van entrar per la frontera amb França i el 68% per la frontera amb Espanya.

Finalment hem de fer especial esment a les pistes d'esquí. Els dies d'esquí venuts al Principat el 2017 va ascendir a gairebé dos milions i mig. dels 318 km esquiables que hi ha als Pirineus andorrans, 210 els explota l'empresa Grandvalira a un preu mitjà de forfet diari de 49 €. Dels restants, 93 km de pistes corresponen a Vallnord, amb 63 a la seva estació de Pal-Arinsal i 30 a la d'Ordino-Arcalís a 38 € el dia. I finalment hi ha l'estació d'esquí de fons de Naturlàndia, amb 15 km esquiables a 30 € diaris.

Sistema bancari i financer

El sistema financer d'Andorra va comptar el 2017 amb 2.658 empleats i 41 oficines, Gairebé igual que l'any anterior. Pel que fa als agregats econòmics, el balanç va ser de 14.145,4 milions d'euros, la inversió creditícia bruta va ser de 5.982,8 milions, els recursos gestionats van ser de 46.138,1 milions, els dipòsits dels clients de 10.161,6 milions i el benefici net de 131.300.000 d'euros.

El ROE va passar de l'9,73% a l'9,85%, el ROA de l'1,03% a l'0,88%, la ràtio de solvència de 25,10% a l'21,74%, la ràtio de liquiditat de 61,41 % a l'65,37 i el d'eficiència de 59,98% a l'68,05%.

Transport i telecomunicacions

En el mateix any a Andorra es van matricular 4.552 vehicles, Deixant una flota total de 57.074 turismes, 12.599 motocicletes, 2.472 ciclomotors, 4.588 camionetes i furgonetes, 232 vehicles de transport de persones, 839 camions, 3.683 remolcs i similars, 360 tractors agrícoles, 490 motos de neu i 2.042 vehicles especials.

Pel que fa a internet i telefonia en 2017 es van consumir 68.395.571 minuts de telefonia fixa, 60.544.662 minuts de telefonia mòbil i 28.451.251 GB d'internet en fibra òptica, Que cobreix el 100% de les llars a Andorra.


I fins aquí, això és tot. Espero que ara tingueu una idea millor elaborada amb les dades i números que representen Andorra. Acabem com sempre recordant que si volen establir-se en aquest petit i bonic país dels Pirineus i aprofitar tots els seus avantatges (Incloent-hi les fiscals), poden contactar amb nosaltres aquí.

Deixa un comentari

Andorra en xifres 2018, l'últim informe

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per Abast Global, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents